Kunnallisten liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden talous

Kunnallisten liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden taloustiedot perustuvat kuntien vuodesta 2021 Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun toimittamiin tietoihin.

Kunnallisten liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden talous -osiossa on eri raportointikokonaisuuksina toimitetut tiedot omina osioinaan; Neljännesvuosiraportointi ja tilinpäätösarvio.