Kunnallisten liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden neljännesvuosiraportointi

Kunnalliset liikelaitokset sekä vesihuollon taseyksiköt toimittavat vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille neljännesvuosittain kuluvan vuoden talouden toteumatietoja. Luvut ovat raportointiajankohdan kumulatiivisia summia.  Tähän ns. neljännesvuosiraportointiin kuuluvista kokonaisuuksista julkaistaan tällä sivulla alasivuineen tietoja kunnallisten liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden tuloslaskelmista, taseista sekä rahoituslaskelmista.

Kunnalliset liikelaitokset ja vesihuollon taseyksiköt on selkeyden vuoksi raportin organisaatiolistauksessa yhdistetty tiedot ilmoittaneeseen kuntaan, mutta ne voivat tuottaa palveluitaan myös muille kunnille.

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valitsemasi yksittäisen kunnallisen liikelaitoksen tai vesihuollon taseyksikön tuloslaskelmaa. Raportin toisella välilehdellä voit tarkastella tietoja taulukkomuotoisena.

Avaa koko sivun raporttinäkymä