Kuntayhtymien talous

Kuntayhtymät ovat yhteenliittymiä, joita kunnat voivat perustaa yhteisiä toimintojaan varten. Kuntayhtymiä on sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisuuteen perustuvia. Lakisääteisiä kuntayhtymiä on kolmenlaisia; sairaanhoitopiirejä, erityishuoltopiirejä sekä maakuntien liittoja.

Alla olevalla raportilla voi tarkastella yksittäisen valitsemansa kuntayhtymän talousarviota valitsemaltaan kaudelta. Raportin toisella välilehdellä on valitsemansa kuntayhtymän ja valitsemansa raportointikauden kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot.

ESIMERKKI RAPORTOINTIKAUDEN VUOSISTA:
Raportointikausi 2020
Laadintakauden talousarvio 202x-1 = 2019
Talousarvio 202x =  2020
Taloussuunnitelma 202x+1 = 2021
Taloussuunnitelma 202x+2 = 2022

Lisää tietoa kuntayhtymien taloudesta löytyy alla olevien linkkien takaa.