Kuntayhtymien talous

Kuntayhtymät ovat yhteenliittymiä, joita kunnat voivat perustaa yhteisiä toimintojaan varten. Kuntayhtymiä on sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisuuteen perustuvia. Lakisääteisiä kuntayhtymiä on kolmenlaisia; sairaanhoitopiirejä, erityishuoltopiirejä sekä maakuntien liittoja.

Kuntayhtymien raportointikokonaisuudet muodustuvat kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmatiedoista sekä kuntayhtymien neljännesvuosiraportoinnin tiedoista. Raportointikokonaisuuksiin sekä niistä muodostettuihin raportteihin voit tutustua alla olevilta sivuilta.