Kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi

Kuntayhtymät raportoivat vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille neljännesvuosittain kuluvan vuoden talouden toteumatietoja. Neljännesvuosiraportointiin kuuluvista kokonaisuuksista julkaistaan tämän osion alasivuilla raportit yksittäisen kuntayhtymän tuloslaskelman tilien saldoista, vertailuraportti kuntayhtymien tuloslaskelmien tilien saldoista. Sivustolla on omat raporttinsa myös yksittäisen kuntayhtymän ulkoisista investoinneista sekä kuntayhtymien ulkoisten investointierittelyiden vertailuraportti. Myös kuntayhtymien taseiden tiedoista julkaistaan omat raporttinsa yksittäisen kuntayhtymän osalta sekä taseen tilien vertailuraportti.

Alla olevalla raportilla voit tarkastella yksittäisen valitsemasi kuntayhtymän tuloslaskelman tilien saldoja. Voit valita, haluatko tarkastella tuloslaskelman tuottoja vai kuluja. Raportin toisella välilehdellä voit tarkastella tietoja taulukkomuodossa.