Kunnan tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit)

Kunnat raportoivat tilinpäätöstietonsa käyttötaloudesta ja investoinneista palveluluokkakohtaisesti Valtiokonttorille vuodesta 2021. Näistä tiedoista on koottu erilliset raporttinäkymät yksittäisen kunnan näkökulmasta sekä vertailunäkökulmasta taulukko- ja karttanäkyminä.

Raportointikokonaisuus kuuluu henkilötietoriskin omaaviin aineistoihin ja siksi tiedot julkaistaan osin karkeammalla tasolla kuin ne on raportoitu. Uusimman taksonomian mukaiset raportoidut tasot löytyvät täältä.

Palveluluokkakohtaisten tilinpäätöstietojen 2021 raportoinnissa oli epäselvyyksiä erittelemättömien palveluluokkien raportoinnissa. Osalla raportoijista erittelemättömien palveluluokkien summat on raportoitu vain alasektoreille (kunnat, kuntayhtymät). Tämän vuoksi olemme korjanneet erittelemättömien palveluluokkien ulkoiset yhteensä -sektoria alasektorien luvuilla niiden raportoijien osalta, joilta summa ulkoiset-sektorilta puuttuu.

Ulkoiset-sektorille tehdyt korjaukset löytyvät kunnittain ja palveluluokittain tästä excelistä