Kuntien neljännesvuosiraportointi

Kunnat raportoivat vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille neljännesvuosittain kuluvan vuoden talouden toteumatietoja. Neljännesvuosiraportointiin kuuluvista kokonaisuuksista julkaistaan tässä osiossa alasivuineen raportit yksittäisen kunnan tuloslaskelman tilien saldoista, karttanäkymä tuloslaskelman tunnusluvuista asukaslukumäärään suhteutettuna sekä kuntien tuloslaskelmien vertailuraportti. Näiden lisäksi on omat raporttinsa yksittäisen kunnan ulkoisista investoinneista, karttanäkymä ulkoisista investointierittelyistä asukaslukuun suhteutettuna sekä kuntien ulkoisten investointierittelyiden vertailuraportti.

Kuntien taseiden tiedoista on omat raporttinsa yksittäisen kunnan osalta, karttanäkymänä asukaslukuun suhteutettuna sekä taseen tilien vertailuraportti.

Alla olevalla raportilla voit tarkastella yksittäisen valitsemasi kunnan tuloslaskelman tilien saldoja. Voit valita raportilta, haluatko tarkastella tuloslaskelman tuottoja vai kuluja. Raportin toisella välilehdellä voit tarkastella tietoja taulukkomuodossa.