Kunnan investointierittelyt kartalla

Alla olevalla karttaraportilla voit tarkastella manner-Suomen kuntien neljännesvuosiraportoinnissa ilmoitettujen ulkoisten investointierittelyiden mukaisia tunnuslukuja asukaslukuun suhteutettuna. Voit valita raportilta sekä raportointikauden, menotyypin ja sen alta tunnusluvut, jonka arvoa haluat tarkastella. Kartalla kunkin kunnan väri on sitä tummempi, mitä suurempi arvo kyseisellä tunnusluvulla on.