Kunnan investointierittelyt

Alla olevalla raportilla voit tarkastella yksittäisen kunnan neljännesvuosiraportoinnissa ilmoitettuja ulkoisten investointien erittelyä eri menotyyppien mukaan. Raportille voit valita raportointikauden, kunnan sekä menotyypin, jonka erittelyä haluat tarkastella. Raportin toisella välilehdellä on vastaavat tiedot taulukkomuotoisena.