Kuntien taseiden vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit vertailla valitsemiesi kuntien neljännesvuosiraportoinnin mukaisia taseen tilejä valitsemaltasi raportointikaudelta. Voit myös valita mitä tilejä haluat tarkastella. Arvoja voi tarkastella absoluuttisina lukuina tai asukaslukuun suhteutettuina lukuina.