Kuntien taseiden vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit vertailla valitsemiesi kuntien neljännesvuosiraportoinnin mukaisia taseen tilejä valitsemaltasi raportointikaudelta. Voit myös valita mitä tilejä haluat tarkastella. Arvoja voi tarkastella absoluuttisina lukuina tai asukaslukuun suhteutettuina lukuina.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin, tätä rajoitetta ei ole, vaan saat halutessasi vaikka kaikki Suomen kunnat vietyä kerralla.