Kuntien tuloslaskelmien vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valitsemiesi kuntien neljännesvuosiraportoinnissa ilmoitettuja tuloslaskelmia. Voit valita raportille sekä raportointikauden, haluamasi kunnat, haluamasi tunnusluvut sekä sen, haluatko tarkastella lukuja kuntien asukaslukuihin suhteutettuina vai absoluuttisina lukuina.