Kuntien talousarvio ja -suunnitelmatiedot

Kuntien talousarvio- ja suunnitelmatiedot toimitetaan Valtiokonttorille vuosittain. Kunakin vuonna toimitettavaan raportointikokonaisuuteen kuuluu neljän vuoden tiedot; edellinen vuosi, seuraava eli talousarviovuosi ja sitä seuraavan kahden suunnitelmavuoden tiedot.

Alla olevasta raportista voi tarkastella yksittäisten kuntien talousarviovuoden tietoja. Alasvetovalikosta voi valita  kunnan ja  raportointikauden, jota raportti  koskee. Raportilla näkyy myös aineiston tila; alustava, hyväksytty tai lopullinen.

Kaikki raportointikaudella toimitetut tiedot ovat taulukossa raportin toisella välilehdellä.

Avaa koko sivun raporttinäkymä

ESIMERKKI RAPORTOINTIKAUDEN VUOSISTA:
Raportointikausi 2021
Laadintakauden talousarvio 202x-1 = 2020
Talousarvio 202x =  2021
Taloussuunnitelma 202x+1 = 2022
Taloussuunnitelma 202x+2 = 2023

Kuntien talousarvio- ja suunnitelmatietojen vertailuraportti sekä karttaraportteja on tämän osion muilla alasivuilla, jotka näkyvät sekä valikossa että sivulistana tämän sivun alareunassa.