Kuntien talousarviot maakunnittain

Maakunnittaisessa raportissa on oletuksena kaikkien Suomen kuntien talousarviotiedot yhteensä. Raportilla on valittavissa raportointikausi, jota haluaa tarkastella. Maakunta-valikosta voi valita, minkä maakunnan alueella olevien kuntien talousarviotietoja haluaa tarkastella. Raportin toisella välilehdellä saa valitsemansa maakunnan kuntien talousarvio- ja -suunnitelmatiedot taulukoituna joko yhteensä tai kunnittain.

Raportin kolmannella välilehdellä on tilastotietoa valitun maakunnan kuntien tunnusluvuista visualisoituna; minimiarvo, maksimiarvo, keskiarvo, mediaani, alakvartiili ja yläkvartiili.