Tietoa julkishallinnosta - Tutkihallintoa.fi

Valtiokonttori ylläpitää tietoa Valtion organisaatioista. Tiedot ovat saatavilla Valtiokonttorin kotisivuilla.

Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 1.1.2022