Tulosohjattujen virastojen HR-mittariraportti 2022

Diaarinumero
VK/11483/05.01.02/2023
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

TARKASTELE HR-MITTARIRAPORTTIA TUTKIHALLINTOA.FI -SIVUSTOLLA

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Analysointipalvelut toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta julkisen HR-mittariraportin valtion tulosohjatuista virastoista. Niin sanottuun ”HR-mittaripakettiin” on koottu henkilöstötietoja, joita tarvitaan valtion virastojen henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja johtamisessa sekä niistä raportoitaessa. Raportilla on niiden  tulosohjattujen virastojen tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojen käyttöön (84/104 kappaletta).

Toimeksianto toteutettiin osana valtion tulosohjauksen kehittämistä, ja sillä pyritään edistämään henkilöstötiedolla johtamista. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä siitä, mikä merkitys henkilöstövoimavarojen johtamisella on virastojen tulokselliselle toiminnalle ja tulosohjaukselle.

Mitä tehtiin?

Tutkihallintoa.fi -sivustolla julkaistu raportti pohjautuu Tahti-henkilöstötietojärjestelmän, VM Baro -työtyytyväisyyskyselyn sekä eOppiva -oppimisympäristön dataan vuodelta 2022. Raportilla voi tarkastella seuraavia henkilöstömittareita per tulosohjattu virasto:

Henkilöstörakenne: Henkilöstömäärä, henkilötyövuodet, keski-ikä, henkilötyövuoden hinta, määräaikaisten osuus, naisten osuus, henkilöstöryhmäjakauma ja Ikäjakauma

Poissaolot ja kulut: Sairauspoissaolopäivien osuus vuosityöajasta, sairauspoissaolojen määrä per henkilötyövuodet, tehdyn työajan palkkojen osuus työvoimakustannuksista, työterveyshuollon kustannukset per henkilötyövuosi ja tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta

Työtyytyväisyys (VMBaro): Työympäristön fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, työntekijän fyysinen ja psyykkinen terveys, työhyvinvointi, työyhteisön oikeudenmukaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, työssä oppiminen ja uudistuminen, sisäinen työnantajakuva, palkkaus, oma työ, johtaminen, esimiestyö ja yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä

Henkilöstön koulutus: Suoritettujen eOppiva-kurssien lukumäärä ja suoritetut eOppiva-kurssit per henkilötyövuosi

Mitä seuraavaksi?

Kertaluonteisesti toteutetun raportin jatkokehityksestä keskustellaan valtiovarainministeriön kanssa.