Talousarviotalous

Raporteissa talousarviotalouden tasapaino ja talousarviotalouden tulot on tuotettu talousarviokirjanpidosta eli tulot ja menot esitetään talousarvion käsittein. Valtion tuotto- ja kululaskelma sisältäen siirtotalouden tuotot ja kulut sekä valtion taseen on tuotettu liikekirjanpidosta ja ne esitetään liikekirjanpidon käsittein. Valtion tuotto- ja kululaskelmasta ja valtion taseesta on eliminoitu sisäiset erät. Sisäiset erät eliminoidaan ao. laskelman riviltä, johon erä kuuluu.

 

Talousarviotalouden Power BI -raportit ja kuviot löytyvät alla olevien linkkien takaa.