Valtion tuotto- ja kululaskelma

Liikekirjanpidon tulo- ja menokäsite vastaa yleistä liikekirjanpitoa. Otto- ja antolainoja käsitellään tällöin rahoitustapahtumina ja tulot ja menot jaksotetaan tuotto- ja kululaskelman ja taseen laatimista varten tuotoiksi ja kuluiksi. Varainhoitovuonna käyttämättä jäänyt siirtomääräraha, jota voidaan käyttää seuraavana varainhoitovuotena, ei vaikuta tuotto- ja kululaskelmaan eikä taseeseen. Vuoden aikana raportille tullaan lisäämään porautumisominaisuus, jonka  avulla pääsee tarkastamaan tarkemmalla valtion kirjanpidon  tilipäätöskaavojen mukaisella tasolla.

Raportti koostuu kymmenestä taulukosta, joissa tuotot ja kulut on esitetty tiliryhmittäin. Kolme ensimmäistä sisältävät toiminnan tuotot ja kulut sekä näiden erotuksen muodostaman jäämän I. Seuraavassa kolmessa taulukossa esitetään rahoitustuotot ja -kulut, satunnaiset tuotot ja kulut sekä näiden erotus, joka lisättynä jäämään I muodostaa jäämän II. Seuraavassa taulukossa ovat siirtotalouden tuotot ja kulut sekä näiden erotus, joka lisättynä jäämään II muodostaa jäämän III. Seuraavassa taulukossa esitetään tuotot veroista ja pakollisista maksuista, jotka lisätään jäämään III. Tuloksena saadaan tilikauden tuotto-/kulujäämä.

Raportti esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Sarakkeissa esitetään raportoidun kuukauden kertymä vuoden alusta verrattuna edellisen vuoden kertymään vuoden alusta. Seuraavissa sarakkeissa on näiden vuosien välinen muutos euroina ja prosentteina.