Valtiontalous

Raportit valtiontalouden rahavirtalaskelma, valtiontalouden tasapainolaskelma sekä valtionvelka ja likvidit varat kuvaavat valtiontaloutta. Valtiontaloudella tarkoitetaan näissä talousarviotalouden ja talousarvion ulkopuolisen rahastotalouden muodostamaa taloudellista kokonaisuutta.

Valtiontalouden rahavirtalaskelma esitetään tammikuusta 2022 lähtien vuoden 2020 muuttunutta eliminointimenettelyä hyväksikäyttäen. Laskelma on muodostettu valtion virastojen ja laitosten eliminoidusta laskelmasta, talousarviotalouden ulkopuolisten rahastojen eliminoidusta laskelmasta sekä näiden välisistä eliminoinneista yhteensä. Eliminointi kattaa tuottojen ja kulujen sekä keskinäisten saamisten ja velkojen vaikutukset.

Rahavirtalaskelman tarkemmat lukuohjeet päivittyvät vuoden aikana.

Alla olevassa tiedostossa on Valtiokonttorin kuukausittain tuottama raportti tilastointia varten.

VALTIONTALOUDEN RAHAVIRTALASKELMAN AIKASARJAT (XLS) >

Valtiontalouden Power BI -raportit ja kuviot löytyvät alla olevien linkkien takaa.