Valtiontalouden rahavirtalaskelma

Valtiontalouden rahavirtalaskelma esitetään tammikuusta 2022 lähtien vuoden 2020 muuttunutta eliminointimenettelyä hyväksikäyttäen. Laskelma on muodostettu valtion virastojen ja laitosten eliminoidusta laskelmasta, talousarviotalouden ulkopuolisten rahastojen eliminoidusta laskelmasta sekä näiden välisistä eliminoinneista yhteensä. Eliminointi kattaa tuottojen ja kulujen sekä keskinäisten saamisten ja velkojen vaikutukset.

Raportti jakautuu viiteen taulukkoon, jotka ovat oman toiminnan, siirtotalouden, investointien, ja rahoituksen rahavirrat sekä likvidien varojen muutos. Raportti esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Ensimmäisessä sarakkeessa esitetään valtiontalouden eliminoitu kertymä vuoden alusta. Seuraavassa sarakkeessa on  edellisen vuoden vastaava kertymä vuoden alusta. Kahdessa viimeisessä sarakkeessa esitetään euroina ja prosentteina valtiotalouden muutos verrattuna edellisen vuoden ajankohtaan.