Valtion yhteisten tietoalueiden datakatalogi

Valtion yhteisten tietoalueiden datakatalogiin kerätään Tietokiri-analyysialustalle tuotujen tietojen

  • metatiedot ja selitteet
  • rajaukset, eli mitä tietoja on jätetty kokonaan tuomatta analyysialustalle
  • maskaussäännöt, eli kuinka alustalle tuotuja tietoja on suojattu.

Datakatalogin sisältö muodostuu automaattisesti analyysialustan metatiedoista. Tietoa on täydennetty selitteillä.

Käyttötarkoitus

Valtion yhteisten tietoalueiden datakatalogi

  • toimii Valtiokonttorin ja Palkeiden analyytikoiden työvälineenä. Sen avulla valitaan analyysitoimeksiannoissa tarvittavat tietoalueet ja tarkemmin tietokentät.
  • auttaa eri sidosryhmiä ymmärtämään millaisia tietoja valtion yhteisten palveluntuottajien hallussa on sekä kuinka niitä voitaisiin yhdistellä ja hyödyntää tiedolla johtamisessa.
  • tarjoaa ainoastaan tietokenttien metatiedot, ei varsinaisia tietosisältöjä. Mitään analyysialustalla olevia tietoja ei sellaisenaan julkaista.

Tutustu, tutki, kysy

Tutustu datakatalogin sisältöihin alla olevan PowerBI-navigaattorin avulla. Kysymyksiä sisältöön liittyen voit lähettää meille osoitteeseen tietojohtaminen@valtiokonttori.fi.

AVAA DATAKATALOGI KOKO RUUDUN NÄKYMÄÄN