Tietoa palvelusta

Tutkihallintoa.fi on Valtiokonttorin ylläpitämä palvelu, joka kokoaa kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja yhteen osoitteeseen. Ensimmäinen versio palvelusta julkaistaan 8.1.2020, jolloin sivustolla on saatavilla kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja -suunnitelmatiedot sekä valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietoja. Kuntien ja kuntayhtymien talouden toteumatietoja aletaan julkaista vuodesta 2021 alkaen.

 

Kuntatalouden raportit perustuvat talousarvioihin ja -suunnitelmiin

Julkaisuvaiheessa tammikuussa 2020 palvelussa esitetään kuntien ja kuntayhtymien talousarvioita ja suunnitelmia. Toteumia aletaan esittää vuodesta 2021 alkaen.

Kuntatalouden raporteilla voi tarkastella yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien talousarviovuoden tietoja, vertailla yksittäisten kuntien tai kuntayhtymien tietoja tai tarkastella kuntia maakunnittain tai yhteenlaskettuna kokonaisuutena.

Yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän raportin avautuessa oletuksena on alasvetovalikon ensimmäinen kunta tai kuntayhtymä. Vertailuraportilla oletuksena on alasvetovalikon muutama ensimmäinen kunta tai kuntayhtymä. Kuntien talousarviot maakunnittain -raportilla oletuksena on kaikki Suomen kunnat yhteensä.

Kuntatalouden raportoinnissa käytettyjä termejä on selitetty Kuntatalouden ABC-osiossa.

Valtionhallinnon raportit päivittyvät kuukausittain

Valtion taloustiedot perustuvat valtion keskuskirjanpidon tietoihin. Raportit päivittyvät kuukausittain. Viimeisin päivitys on merkitty raportille oikeaan yläreunaan.

Raporteilla voi tarkastella budjetteja ja rahankäyttöä koko valtion tasolla sekä hallinnonaloittain tai kirjanpitoyksikkötasolla.

Valtion henkilöstötiedot perustuvat työnantajan henkilötietojärjestelmä Tahtin tietoihin. Tiedot päivittyvät kuukausittain. Raporteilla voi tarkastella valtion henkilöstön lukumäärää, henkilötyövuosia, sukupuoli- ja ikäjakaumaa sekä palvelussuhteiden osa-aikaisuuksien ja täysiaikaisuuksien sekä määräaikaisuuksien ja vakituisuuksien suhteita. Tietoja voi tarkastella koko valtion talousarviotaloudeste yhteensä tai hallinnonaloittain, kirjanpitoyksiköittäin, tulosohjatun viraston tai työnantajaviraston tasolla. Palvelussa ei näytetä henkilömääriä silloin kun lukuarvo on alle 5.

Valtion tuloksellisuustiedot perustuvat Valtion tulostietojärjestelmän tietoihin. Tietoja järjestelmässä ylläpitää kukin tulosohjattu virasto itse.

Valtion raporteilla ja niiden yhteydessä käytettyjä termejä on selitetty Valtionhallinnon ABC-osiossa.