Saavutettavuusseloste, tutkihallintoa.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee tutkihallintoa.fi-sivustoa ja on laadittu 27.1.2020. Selostetta on päivitetty 6.4.2021 ja 30.6.2023. Sivuston saavutettavuus on auditoitu maaliskuussa 2021. Saavutettavuusauditoinnissa ja myöhemmin havaittuja puutteita on korjattu.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä Valtiokonttoriin osoitteeseen raportointipalvelut@valtiokonttori.fi.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää osittain saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu havaitut puutteet saavutettavuudessa.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

1. Havaittava

Tilastoissa on käytetty vain värejä tietojen erottamiseen

Pylväs- ja viivadiagrammien erottaminen perustuu väreihin. Värien käyttöön on kuitenkin kiinnitetty huomiota, jotta kontrasti vierekkäisten värien välillä olisi riittävän suuri ja auttaisi pylväs- ja viivadiagrammien erottamisessa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö

2. Hallittava

Näppäimistön fokus ei ole riittävän näkyvä

Näppäimistön fokuksen tyylinä on käytetty selaimien oletustyyliä. Monissa kohdissa, esimerkiksi tumman painikkeen ympärillä, fokus ei ole riittävä osoittamaan fokuksen sijaintia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Linkkien otsikko ei ole riittävän kuvaava

Joidenkin geneeristen linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Avaa koko sivun raporttinäkymä”.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Pdf-tiedostot

Joidenkin pdf-tiedostojen saavutettavuudessa saattaa olla puutteita, jos ne eivät ole Valtiokonttorin tuottamia.

3. Ymmärrettävä

Ammattisanasto

Sivustolla on osittain käytetty ammattisanastoa, joka ei ehkä ole kaikille käyttäjille ymmärrettävää. Ammattisanastoa on pyritty avaamaan kunta- ja valtiosanastoissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.3 Epätavalliset sanat.

4. Toimintavarma

Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme.

Muu saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Power BI -raportit eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia ja niiden käyttö ruudunlukuohjelmilla edellyttää suurta perehtyneisyyttä. Parannamme Power BI -raporttien saavutettavuutta, kun ohjelmistotoimittajan sovelluksiin tekemä kehitys sen mahdollistaa.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta www.tutkihallintoa.fi-sivuston palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen analysointipalvelu(at)valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle, yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.tutkihallintoa.fi/yhteystiedot/. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000