Saavutettavuusseloste, tutkihallintoa.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee tutkihallintoa.fi-sivustoa ja on laadittu 27.1.2020. Selostetta on päivitetty 6.4.2021. Sivuston saavutettavuus on auditoitu maaliskuussa 2021. Saavutettavuusauditoinnissa on havaittu puutteita, joita korjaamme kevään 2021 aikana. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Ota ongelmatilanteessa yhteyttä Valtiokonttoriin osoitteeseen raportointipalvelut@valtiokonttori.fi.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää osittain saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu havaitut puutteet saavutettavuudessa.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteen korjaamiseksi. Tavoiteaikataulu korjauksille on kevät 2021.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

1. Havaittava

Sivuston värimaailma ei kaikilta osin täytä kontrastikriteerejä

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Otsikkotasojen merkintä puutteellista

Otsikkotasojen hierarkia on parissa kohtaa väärin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineet puutteelliset

Olennaista tietoa jää välittymättä tekstivastineilla, mm. tilastoissa ja organisaatiokaavioissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Tilastoissa on käytetty vain värejä tietojen erottamiseen

Pylväs- ja viivadiagrammien erottaminen perustuu väreihin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö

2. Hallittava

Näppäimistön fokus ei ole riittävän näkyvä

Näppäimistön fokuksen tyylinä on käytetty selaimien oletustyyliä. Monissa kohdissa, esimerkiksi tumman painikkeen ympärillä, fokus ei ole riittävä osoittamaan fokuksen sijaintia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimistökäytössä on puutteita

Näppäimistöllä ei pääse käsiksi esimerkiksi tilastosivujen valikoihin eikä sosiaalisen median linkkeihin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö

Linkkien otsikko ei ole riittävän kuvaava

Joidenkin geneeristen linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Avaa koko sivun raporttinäkymä”.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Pdf-tiedostot

Joidenkin pdf-tiedostojen saavutettavuudessa saattaa olla puutteita, jos ne eivät ole Valtiokonttorin tuottamia.

3. Ymmärrettävä

Ammattisanasto

Sivustolla on osittain käytetty ammattisanastoa, joka ei ehkä ole kaikille käyttäjille ymmärrettävää. Ammattisanastoa on pyritty avaamaan kunta- ja valtiosanastoissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.3 Epätavalliset sanat.

4. Toimintavarma

Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta www.tutkihallintoa.fi-sivuston palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen analysointipalvelu(at)valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle, yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.tutkihallintoa.fi/yhteystiedot/. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000