Hankintojen arvo

Julkisten hankintojen arvo on vuodessa noin 44 miljardia euroa. Tarkastele, miten hankinnan jakautuvat valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Seuraa myös kuinka suurella euromäärällä oma kuntasi hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain.

Raportille on tuotettu tietoja julkisten hankintaorganisaatioiden hankintojen kokonaismääristä.  Tiedot on koottu kirjanpidon tiedoista. Julkaisuaikataulu on sidottu kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun raportointiaikatauluun.

Raportilta voi tutkia hankintojen arvoa muun muassa organisaatioittain. Raportti perustuu kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointiin, valtion keskuskirjanpidon tietoihin sekä seurakuntien erillisaineistoihin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tiedot on poimittu kirkontilastot.fi -palvelusta. Kuntien ja kuntayhtymien tiedot sisältävät myös hankinnat, joita on tehty toisilta kunnista ja kuntayhtymiltä.