Talousarviotalous

Talousarviotalouden tasapaino ja -tulot raportit on tuotettu talousarviokirjanpidosta, mikä tarkoittaa tulojen ja menojen esittämistä talousarvion eli valtion budjetin mukaisesti. Raporteista valtion tuotto- ja kululaskelma, siirtotalouden tuotot ja kulut sekä valtion tase on tuotettu liikekirjanpidosta ja ne esitetään valtion liikekirjanpidon mukaisesti. Valtion tuotto- ja kululaskelmasta ja valtion taseesta on eliminoitu virastojen ja laitosten väliset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Eliminointikäytäntöä on muutettu vuoden 2020 alusta lähtien.

 

Talousarviotalouden Power BI -raportit ja kuviot löytyvät alla olevien linkkien takaa.