Talousarviotalous

Talousarviotalouden tasapaino ja -tulot raportit on tuotettu talousarviokirjanpidosta, mikä tarkoittaa tulojen ja menojen esittämistä talousarvion eli valtion budjetin mukaisesti. Raporteista valtion tuotto- ja kululaskelma, siirtotalouden tuotot ja kulut sekä valtion tase on tuotettu liikekirjanpidosta ja ne esitetään valtion liikekirjanpidon mukaisesti. Valtion tuotto- ja kululaskelmasta ja valtion taseesta on eliminoitu virastojen ja laitosten väliset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Eliminointikäytäntöä on muutettu vuoden 2020 alusta lähtien.

Talousarviossa ja sen toteutumista seuraavassa talousarviokirjanpidossa ottolainausta käsitellään tulona ja antolainausta menona. Varainhoitovuonna käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa, jota voidaan käyttää seuraavana varainhoitovuonna, käsitellään talousarviokirjanpidon mukaisessa tilinpäätöksessä menona. Tuloja ja menoja ei jaksoteta tuotoiksi ja kuluiksi.

Liikekirjanpidon tulo- ja menokäsite vastaa yleistä liikekirjanpitoa. Otto- ja antolainoja käsitellään siten rahoitustapahtumina. Tulot ja menot jaksotetaan tuotto- ja kululaskelman ja taseen laatimista varten tuotoiksi ja kuluiksi. Varainhoitovuonna käyttämättä jäänyt siirtomääräraha, jota voidaan käyttää seuraavana varainhoitovuotena, ei vaikuta tuotto- ja kululaskelmaan eikä taseeseen.