Valtiontalouden tasapainolaskelma

Valtiontalouden tasapainolaskelma esitetään tammikuusta 2022 lähtien vuoden 2020 muuttuneen eliminointimenettelyn mukaisesti. Laskelma on muodostettu valtion virastojen ja laitosten eliminoidusta laskelmasta, talousarviotalouden ulkopuolisten rahastojen eliminoidusta laskelmasta ja lisäksi näiden välisistä eliminoinneista yhteensä. Eliminointi kattaa tuottojen ja kulujen sekä keskinäisten saamisten ja velkojen vaikutukset.

Raportti jakautuu kuuteen taulukkoon, joista ensimmäisissä esitetään tulot ilman sijoituksia, menot ilman sijoituksia sekä näiden erotuksena tulojen yli- tai alijäämä. Seuraavissa taulukoissa ovat rahoitustarve (-), velan nettomuutos ja likvidien varojen muutos. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Ensimmäisessä sarakkeessa esitetään valtiontalouden eliminoitu kertymä vuoden alusta. Seuraavassa sarakkeessa on edellisen vuoden vastaava kertymä vuoden alusta. Kahdessa viimeisessä sarakkeessa esitetään euroina ja prosentteina valtiotalouden muutos verrattuna edellisen vuoden ajankohtaan.

 

 

Valtiontalouden tulot ja menot -kuviossa esitetään valtiontalouden tulojen ja menojen 12 kuukauden liukumat viideltä vuodelta (mrd. euroa). Voit tarkastella tietoja euron tarkkuudella liikuttamalla osoitinta kuvion päällä.

 

Valtiontalouden tasapaino -kuviossa esitetään tulojen yli-/alijäämän ja rahoitustarpeen 12 kuukauden liukumat viideltä vuodelta (mrd. euroa) Voit tarkastella tietoja euron tarkkuudella liikuttamalla osoitinta kuvion päällä.