Talousarviotalouden tulot

Raportti koostuu kahdesta taulukosta, joissa esitetään erikseen verot ja veronluonteiset tulot sekä kaikkien talousarviotalouden tulojen jakauma osastoittain ilman nettolainanottoa. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Ensimmäisessä sarakkeessa esitetään talousarviovuonna budjetoitu tulojen määrä, joka sisältää vuoden alun talousarvion ja raportoitavaan kuukauteen sisältyvät lisätalousarviot. Toisessa ja kolmannessa sarakkeessa on raportoidun kuukauden kertymä vuoden alusta verrattuna edellisen vuoden kertymään vuoden alusta. Seuraavissa sarakkeissa esitetään 12 kuukauden liukuma eli kertymä vuotta aiempaan vastaavaan raportoituun ajankohtaan sekä näiden vuosien erotus euroina ja prosentteina.

 

Talousarviotalouden tulot -kuviossa esitetään talousaviotalouden tulojen 12 kuukauden liukuma viideltä vuodelta (mrd. euroa). Kuviossa on eritelty tuloverot, arvonlisävero, muut verot sekä muut tulot. Voit tarkastella tietoja euron tarkkuudella liikuttamalla osoitinta kuvion päällä.