Siirtotalouden tuotot ja -kulut

Raportti on tuotettu tuotto- ja kululaskelma-raportin taulukosta ja se jakautuu kahteen taulukkoon: siirtotalouden tuotot ja siirtotalouden kulut.

Sarakkeissa esitetään raportoidun kuukauden kertymä vuoden alusta verrattuna edellisen vuoden kertymään vuoden alusta. Seuraavissa sarakkeissa on näiden vuosien erotus euroina ja prosentteina. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

 

Siirtotalouden kulut -kuviossa esitetään 12 kuukauden liukuma viideltä vuodelta (mrd. euroa) jakautuneena paikallishallinnolle, sosiaaliturvarahastoille, kotitalouksille ja muille. Voit tarkastella tietoja euron tarkkuudella liikuttamalla osoitinta kuvion päällä.