Valtion menot menolajeittain ja tulot tulolajeittain

Alla olevalla raportilla voi tarkastella valtion toiminnan menoja menolajeittain. Valtion toiminnan menoissa ei ole mukana siirtotalouden kuluja. Toiminnan menoraportti kertoo, minkälaisiin menoeriin valtionhallinnon oman toiminnan menot jakautuvat.

Raportilla on kolme välilehteä, joissa on tietoa toiminnan menoista eri tarkkuustasoilla ja eri näkökulmista. Alasvetovalikoista voi valita vuoden ja osaston, joita haluaa tarkastella. Oletusarvoisesti valittuna on viimeisin saatavilla oleva vuosi sekä kaikki osastot yhteensä.

Raportin toisella välilehdellä Toiminnan menot tarkennettuna voi tarkastella valitsemansa tiliryhmän nettokertymiä hallinnonaloittain. Toiminnan menot hallinnonaloittain -välilehdellä voi tarkastella valitsemansa hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden nettokertymiä tiliryhmittäin. Näillä välilehdillä nettokertymiä voi tarkastella myös kuukausitasolla painamalla Nettokertymä per kk -nappia.

HUOM! Tarkemmat tiedot saa taulukosta näkyville painamalla rivin alussa näkyvää + -merkkiä.

Alla olevalla raportilla voi tarkastella valtion toiminnan tuloja tulolajeittain. Niissä ei ole mukana siirtotalouden tuottoja. Toiminnan tuloraportin toimintaperiaatteet ovat vastaavanlaiset kuin edellä olevan toiminnan menoraportin.