Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätösarvio

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat tilinpäätösarvionsa Valtiokonttorille tilikautta seuraavassa tammikuussa.

Tilinpäätösarvio (HHTPA) jakautuu neljään osakokonaisuuteen

  • tuloslaskelma
  • tase
  • investointierittelyt
  • toimialakohtainen tilinpäätösarvio.

Osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut hyvinvointialueittain ja Manner-Suomen tasolla.

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkistaa ne raportoijat, jotka eivät ole toimittaneet aineistoa valitulle kaudelle.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Rajoitetta ei ole, jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin.