Hyvinvointialueiden palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstiedot

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstietonsa Valtiokonttorille tilikauden päättymisen jälkeen huhti-toukokuussa.

Palveluluokkakohtainen tilinpäätösraportointi (HHTPP) jakautuu

  • käyttötalouteen
  • investointierittelyihin

Osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut hyvinvointialueittain ja Manner-Suomen tasolla. Lisäksi raportilla voi tarkastella nettokäyttökustannuksia palveluluokittain

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkistaa ne raportoijat, jotka eivät ole toimittaneet aineistoa valitulle kaudelle.