Valtion suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Valtiontalouden kehyksestä eli valtion budjetin menojen katosta päättää hallitus. Valtiontalouden kehyksistä ja kehysmenettelystä kerrotaan valtiovarainministeriön sivuilla.

Valtiontalouden kehykset

Hallitusohjelmat julkaistaan Valtioneuvoston sivuilla.

ORPON HALLITUSOHJELMA

Eduskunta päättää kunkin vuoden talousarvioista. Valtiovarainministeriö julkaisee asiakirjat talousarvion valmistelun eri vaiheista.

Valtion talousarvioesitykset

Seurantatiedot

Hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä eduskunnan päätösten perusteella ryhdytyistä toimista kerrotaan vuosittain koottavassa hallituksen vuosikertomuksessa. Hallituksen vuosikertomus julkaistaan valtioneuvoston sivuilla. Hallituksen vuosikertomus sisältää myös valtiovarain controller -toiminnon lausuman siitä, että hallituksen vuosikertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta.

Hallituksen vuosikertomukset

Valtiokonttori antaa ehdotuksensa valtion tilinpäätökseksi valtiovarainministeriölle maaliskuun loppuun mennessä. Valtion tilinpäätös liitetään osaksi hallituksen vuosikertomusta. Ehdotukset valtion tilinpäätökseksi julkaistaan Valtiokonttorin sivuilla.

Ehdotukset valtion tilinpäätöksiksi