Avoimet rajapinnat

Tutkihallintoa.fi-palvelu tarjoaa tietoa myös avoimen rajapinnan kautta. Avoimen rajapinnan kautta on saatavilla valtion talousarviotalouden budjetti- ja toteumatietoja vuodesta 1998 alkaen. Tieto on sillä tarkkuustasolla, joka keskuskirjanpidon kautta on saatavilla. Tiedot päivittyvät kuukausittain seuraavan kuukauden 20. päivän aikoihin lukuun ottamatta vuodenvaihteen jälkeistä tilinpäätösaikaa, jolloin tietojen päivittymisessä on viivettä maaliskuun loppupuolelle asti.

Tarkemmat kuvaukset sekä saatavilla olevista tiedoista että rajapinnan käytöstä on rajapintapalvelun sivustolla, mihin pääse alla olevan linkin kautta.

Tutkihallintoa.fi-palvelun rajapintapalvelu