Taloustiedot

Valtion taloustiedot perustuvat valtion keskuskirjanpidon tietoihin. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Tulkinta-apua ja sanastoa löytyy:
Valtionhallinnon ABC -osiosta

Alla olevalta raportilta voit tarkastella vuosittaisia määrärahoja sekä niiden käyttöä sekä koko valtion tasolla että hallinnonaloittain tai tarkimmillaan kirjanpitoyksikkötasolla. Raportilla on tiedot saatavilla vuodesta 2013 alkaen vuosittain.

Raportilla on kolme eri välilehteä, jotka tarjoavat samoja tietoja eri näkökulmista. Ensimmäinen välilehti kertoo valtion talousarviomenoista kokonaisuutena. Alasvetovalikoista voi valita vuoden ja pääluokan, joita haluaa tarkastella. Oletusarvoisesti raportilla on viimeisimmän saatavilla olevan vuoden tiedot sekä kaikki pääluokat yhteensä. Raportin oikeasta yläkulmasta näkyy, mikä on viimeisin kuukausi, jonka tiedot ovat raportilla mukana. Vertailutietona oleva edellisvuoden tieto on aina koko kyseinen vuosi yhteensä.

Toinen välilehti Valtion talousarviomenot tarkennettuna sisältää sekä budjetti-, että kertymätiedot momenteittain. Kolmannella välilehdellä Valtion talousarviomenot kirjanpitoyksiköittäin voi tarkastella valitsemansa kirjanpitoyksikön kokonaisbudjettia ja nettokertymää momenteittain. Näillä kahdella välilehdellä voi tarkastella myös valitun vuoden kertymiä kuukausittain painamalla nettokertymä per kk -nappia.

HUOM! Momentin mahdolliset alajaottelut saa näkyviin painamalla taulukossa rivinalkuista + -merkkiä.

HUOM! Vuoden 2020 luvut ovat vielä tarkistuksessa.

Avaa raportti koko ruudun näkymään

Alla olevalta raportilta voit tarkastella vuosittaisia valtion talousarviotalouden tuloja valtiotasolla, hallinnoaloittain tai kirjanpitoyksiköittäin. Talousarvion tuloraportin toimintaperiaatteet ovat vastaavanlaiset kuin edellä olevan talousarvion menoraportin.

avaa raportti koko ruudun näkymään

Lisää tietoa valtion taloudesta löytyy alla olevien linkkien takaa.