Virastojen tulosohjaustietojen toimittaminen

Tulosohjatut virastot toimittavat kunkin vuoden tulostavoitteet sekä niiden toteumat Valtiokonttorin ylläpitämään tulostietojärjestelmään.

Valtion tulostietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta, jonka Valtiokonttori antaa kunkin viraston tai laitoksen erikseen nimettävälle pääkäyttäjälle. Tulostietojärjestelmään kirjaudutaan Valtiokonttorin sähköisten palveluiden yhteisessä osoitteessa.

Valtion tulostietojärjestelmään

Määräykset ja ohjeet, jotka liittyvät tulostietojen raportointiin, ovat Valtiokonttorin kotisivuilla.

Valtiokonttorin kotisivut