Virastojen tulosohjaustietojen toimittaminen

Valtiokonttori on antanut 1.3.2022 määräyksen suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaisemisesta Tutkihallintoa.fi-palvelussa.

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat julkaistaan Tutkihallintoa.fi -palvelussa verkkolinkityksiä käyttäen. Virasto tai laitos rakentaa asiakirjoja varten omille kotisivuilleen www-sivun, joka linkitetään Tutkihallintoa.fi -palveluun. Asiakirjojen julkaisemisessa tulee noudattaa lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) verkkosivustojen saavutettavuudelle asetettuja vaatimuksia.

Viraston tai laitoksen suunnittelun ja seurannan asiakirjat sisältävän www-sivun osoite ja sen mahdolliset muutokset ilmoitetaan Valtiokonttorille sähköpostitse (tietojohtaminen (at) valtiokonttori.fi). Osoitteen muutoksesta informoidaan Valtiokonttoria aina välittömästi.

Määräys Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaisemisesta