Hankintaosaamisen seuranta

Miltä hankintaosaamisen tila näyttää Suomessa? Hankintaosaamisen itsearviointityökalu antaa arvokasta tietoa omasta hankintaosaamisesta ja tukee osaamisen kehittämistä organisaatiossa. Voit tutustua hankintaosaamisen itsearviointityökalun kautta kerättyihin tuloksiin ja kansalliseen hankintaosaamisen tilaan.

Hankintaosaamisen itsearviointi on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville, hankintojen asiantuntijoille, suunnittelijoille, toimiala- tai substanssiasiantuntijoille sekä hankinnoista päättäville henkilöille. Vastaamalla itsearviointiin hankintayksiköillä on mahdollisuus selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Työkalu tuottaa tietoa myös kansalliselle tasolle ohjaamaan kansallisen tason toimenpiteitä. Sähköinen arviointityökalu perustuu EU:n komission kanssa yhteistyössä laadittuun arviointikehikkoon tai mahdollisesti kehitetään jotain muuta jo olemassa olevaa sähköistä työkalua.

Raportti on dynaaminen ja kuluvan vuoden osalta tiedot päivittyvät raportille kahden viikon välein.