Hankintaosaamisen seuranta

Miltä hankintaosaamisen tila näyttää Suomessa? Millä tasolla on hankintojen valmisteluun, hankintamenettelyihin ja hankintasopimuksiin liittyvä osaaminen? Miten yleiset hankintoihin liittyvät valmiudet tunnetaan? Voit tarkastella tietoja kaikkien hankintaosaamisen itsearviointityökaluun annettujen vastausten osalta ja raportin rajauksia hyödyntäen.

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville, hankintojen asiantuntijoille, suunnittelijoille, toimiala- tai substanssiasiantuntijoille sekä hankinnoista päättäville henkilöille. Hankintaosaamisen seuranta tarjoaa hankintaosaamisen itsearviontityökalun avulla kerättyä tietoa hankintaosaamisen tilasta kansallisella tasolla. Tiedon avulla ohjataan kansallisen tason toimenpiteitä, mutta raportti on myös esimerkiksi hankintayksiköiden, tutkijoiden ja koulutusorganisaatioiden hyödynnettävissä.

Raportti on dynaaminen ja kuluvan vuoden osalta tiedot päivittyvät raportille normaalisti kahden viikon välein.