Valtion yhteisten tietoalueiden tietosisällöt

Valtiokonttorin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on analysointi- ja raportointipalveluiden tuottaminen. Valtiokonttori tuottaa palveluita valtioneuvostolle ja Palkeet asiakasvirastoilleen valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Valtiokonttorilla ja Palkeilla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä analysointi- ja raportointipalvelutehtävän hoitamiseksi välttämättömät valtionhallinnon toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevat tiedot. Näitä kutsutaan nimellä ”valtion yhteiset tiedot”.

Tavoitteena on hyödyntää tietoja entistä tehokkaammin analysointi- ja raportointitoiminnassa ja valtion johtamisessa. Tietojen luovuttaminen ei koske eduskuntaa eikä sen yhteydessä toimivia virastoja.

Valtion yhteisten tietojen käyttö Valtiokonttorin analysointipalveluissa on toimeksiantokohtaista. Toimeksiannon voi tehdä valtioneuvosto, ministeriö tai virasto.

Toimeksiannossa tarvittavat tiedot siirretään valtion yhteisten tietojen tietoalustalle. Alustalle siirretään vain toimeksiannon toteuttamiseksi välttämättömät tiedot. Tietoja käsittelevät vain toimeksiantoa toteuttavat nimetyt analyytikot.

Analyysien lopputulokset sisältävät vain julkista tietoa, eikä yksittäistä henkilöä voida tunnistaa lopputuloksista. Tiedot poistetaan alustalta vuosi toimeksiannon päättymisen jälkeen, ellei samaa tietosisältöä koskevaa uutta toimeksiantoa ole tehty.

Tutustu tietoalueiden määrittelyihin

Tällä sivulla voit tutustua valtion yhteisten tietoalueiden määrittelyihin. Tee näin:

  1. TUTUSTU:
   1. Kuinka tietoalueet määriteltiin ja otettiin käyttöön
   2. Kuvaus analysointi- ja raportointipalveluille luovutettavasta tietosisällöstä
   3. Yhteenveto virastoilta saaduista kommenteista
  2. KOMMENTOI: Kommentoi, kysy ja kerro meille, jos virastosi tiedoissa on jotain erityistä, jota ei ole huomioitu tietomalleissa. Esimerkiksi: tietoalustalle tuotaviin tietokenttiin on syötetty henkilötietoja tai TL4-tason tietoja, eikä tätä ole huomioitu rajauksissa.
 • Kuinka tietoalueet määriteltiin ja otettiin käyttöön

  1. Valtiokonttori ja Palkeet määrittelivät luovutettavat tietosisällöt työpajoissa valtion yhteisten palveluntuottajien kanssa. Tietosisällöistä laaditut kuvaukset julkaistiin tällä sivulla kohdassa:

  Analysointi- ja raportointipalveluille luovutettavat valtion yhteiset tiedot

  2. Määrittelyn valmistuttua jokaisen tietoalueen sisältö käsiteltiin virastoille ja laitoksille järjestetyissä webinaareissa. Webinaarien jälkeen virastoilla oli noin kuukausi aikaa kommentoida esiteltyjä tietoalueita ja rajauksia.

  Katso osio: Tietosisältöjen esittelywebinaarit

  3. Kommentointikierroksen päätyttyä virastojen kirjaamoihin lähetettiin tietojen käyttöönottoa koskeva kirje, jossa Valtiokonttori kertoi ottavansa yhteistyössä määritellyt tiedot käyttöön analysointi- ja raportointipalveluissa. Virastot kuittaavat käyttöönoton vastaamalla kirjeeseen.

  Tällä hetkellä käynnissä on loppujen tietoalueiden käyttöönotto turvallisuussektorin virastojen kanssa.

  Virastot kuittaavat tietojen käyttöönoton vastaamalla käyttöönottokirjeeseen. Käyttöönottokirjeen määräpäivä oli 31.1.2024.

  Turvallisuussektorin virastoille 30.11.2023 lähetetty kirje koski seuraavia tietoalueita: talouden seurannan, henkilöstön, työajan, matka- ja kuluhallinan, työtyytyväisyyden, yhteishankintojen, osaamisen hallinnan, koulutuksen, TOP-tukipyyntöjen, Handin tietosisällön, puhepalvelu ja videoneuvottelupalvelun tiedot.

 • Analysointi- ja raportointipalveluille luovutettavat valtion yhteiset tiedot

  Voit tarkastella luovutettavia tietosisältöjä alla olevan Power BI-navigaattorin ja esitysmateriaalien avulla.

  Power BI -navigaattori tietoalueiden tarkasteluun

  Avaa raportti koko ruudun näkymään

  Tietoalueiden esitysmateriaalit

  Perusvirastojen tietojen määrittelyn esittelymateriaali

  Turvallisuussektorin tietojen määrittelyn esittelymateriaali

  Tutustu: Yhteenveto virastoilta saapuneista kommenteista

 • Tietosisältöjen esittelywebinaarit

  Valtiokonttori ja Palkeet järjestivät vuosien 2021, 2022 ja 2023 aikana yhteistyössä valtion yhteisten palveluntuottajien (Senaatti, Digi- ja väestötietovirasto, Hansel, Valtori, HAUS) kanssa webinaareja, joissa esiteltiin analysointipalveluille luovutettavat tietosisällöt.

  Menneet webinaarit:

  Tietoalustalle luovutettavat talouden seurannan tiedot:

  • ma 29.3.2021 ja ti 13.4.2021

  Tietoalustalle luovutettavat työaikatapahtuma- ja kohdennustiedot:

  • ke 31.3.2021 ja ma 12.4.2021

  Tietoalustalle luovutettavat tilahallinnan tiedot:

  • ke 31.3.2021 ja ke 14.4.2021

  Tietoalustalle luovutettavat hanke- ja projektihallinnan tiedot:

  • ma 26.4.2021 ja ma 10.5.2021

  Tietoalustalle luovutettavat henkilöstötiedot

  • ke 2.6.2021 ja ti 8.6.2021

  Infotilaisuudet turvallisuussektorille (eTuve)

  Tietoalustalle luovutettavat työtyytyväisyystiedot:

  • pe 8.10.2021 ja ke 13.10.2021

  Tietoalustalle luovutettavat matka- ja kuluhallinnan tiedot:

  • ma 1.11.2021 ja ke 10.11.2021

  Tietoalustalle luovutettavat Puhepalvelun ja videoneuvottelupalvelun tiedot:

  • to 9.12.2021 ja ma 13.12.2021

  Tietoalustalle luovutettavat yhteishankintojen tiedot:

  • ti 11.1.2022 ja to 20.1.2022

  Tietoalustalle luovutettavat osaamisen hallinnan tiedot:

  • ti 26.4.2022 ja ma 9.5.2022

  Tietoalustalle luovutettavat rekrytointitiedot (valtiolle.fi):

  • pe 29.4.2022 ja ma 9.5.2022

  Tietoalustalle luovutettavat Handin tietosisällöt:

  • pe 20.5.2022 ja to 2.6.2022

  Tietoalustalle luovutettavat koulutustiedot:

  • ti 20.9.2022 ja ti 4.10.2022

  Tietoalustalle luovutettavat Valtorin TOP-toiminnanohjausjärjestelmän tukipyyntöjen tiedot:

  • ma 3.10.2022 ja pe 14.10.2022

  Tietoalustalle luovutettavat turvallisuussektorin tilahallinnan tiedot:

  • ke 12.10.2022

  Tietoalustalle luovutettavat kilpailutustiedot (koskee myös turvallisuussektoria):

  • ma 24.10.2022 ja ke 2.11.2022

  Tietoalustalle luovutettavat turvallisuussektorin rekrytointitiedot

  • ti 1.11.2022

  Tietoalustalle luovutettavat kassaennustetiedot

  • ma 12.12.2022

  Tietoalustalle luovutettavat turvallisuussektorin talouden seurannan, henkilöstön, työajan, matka- ja kuluhallinan, työtyytyväisyyden, yhteishankintojen, osaamisen hallinnan, koulutuksen, TOP-tukipyyntöjen, Handin tietosisällön, puhepalvelu ja videoneuvottelupalvelun tiedot.

 • Tietosisältöjen kommentointi

  Voit kommentoida tietosisällöistä laadittuja kuvauksia ja tietosisällön rajausta alla olevalla lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen valtion.yhteiset.tiedot@valtiokonttori.fi. Lomakkeen kautta voit myös esittää tietoalustan arkkitehtuuriin, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä kysymyksiä.

  Kerro meille, jos virastosi tiedoissa on jotain erityistä huomioitavaa, jota ei ole huomioitu tietomalleissa. Esimerkiksi jos tietoalustalle tuotaviin tietokenttiin on syötetty henkilötietoja tai TL4-tason tietoja, eikä tätä ole huomioitu rajauksissa.

  Muistathan jättää lomakkeelle yhteystietosi, jos haluat meiltä vastauksen.

  Tutustu myös: Yhteenveto virastoilta saapuneista kommenteista