Virastojen talousarviotavoitteet -raportti: Hallinnonalojen, ministeriöiden sekä valtion virastojen ja laitosten talousarviotavoitteet

Virastojen talousarviotavoitteet – raportti on kooste valtion hallinnonaloille, ministeriöille, virastoille ja laitoksille valtion talousarviossa astetuista tuloksellisuuden tavoitteista sekä niiden myöhemmissä talousarvioissa raportoiduista toteumista. Raportin avulla on mahdollista tehdä tavoitteista koosteita sekä tarkastella, analysoida ja vertailla niitä eri näkökulmista.

Raportin tarkoituksena on tarjota yhteinen, helppokäyttöinen ja eri luokittelutekijöillä tarkasteltavissa oleva näkymä siihen, mitkä ovat talousarviossa valtion eri hallinnonaloille ja organisaatioille asetetut tuloksellisuuden tavoitteet sekä siihen, kuinka paljon tavoitteita on ja minkä luonteisia ne ovat, ja kuinka hyvin ne toteutuvat. Raportin tietojen avulla ministeriöiden ja virastojen on mahdollista kehittää tavoitteiden asettamista sekä sisällön että tavoitteiden valinnan, painottamisen ja priorisoinnin näkökulmista. Valtionhallinnon ulkopuoliset toimijat voivat raportin avulla hakea helposti tietoa sekä kokonaisten hallinnonalojen että yksittäisten organisaatioiden tavoitteista.

Raportin lähtötiedot löytyvät kattavasti valtion eri vuosien talousarvioista ja ovat talousarvion pääluokittain, luvuittain ja momenteittain kokonaisuudessaan tutkittavissa osoitteessa https://budjetti.vm.fi/. Raportin tiedot päivitetään vuosittain aina sen jälkeen, kun seuraavan vuoden varsinainen talousarvioesitys on annettu eduskunnalle. Toteumatiedot julkaistaan raportilla kahden vuoden viiveellä.

Raportti ei tämänhetkisessä versiossaan sisällä tietoja talousarvion euromääristä. Talousarvioiden euromäärät ovat tutkittavissa tutkibudjettia-palvelussa osoitteessa https://tutkibudjettia.fi/etusivu.

Tämän hetkisessä versiomuodossaan raportti sisältää valtion vuosien 2020-2023 talousarvioiden mukaiset tiedot. Toteutusta kehitetään valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin yhteistyönä.

Raportin tietojen lataaminen omaan käyttöön

Raportti on julkinen ja sitä voi hyödyntää vapaasti. Raportin tiedot voi ladata näkymästä omaan käyttöön. Ladataksesi tiedot, vie kursori haluamasi näkymän ylle, jolloin näkymän oikeaan yläkulmaan ilmestyy kolmea pistettä esittävä painike. Painikkeen takaa löytyy vaihtoehto ’Vie tiedot’. Valitsemalla ’Vie tiedot’, järjestelmä ohjaa eri latausvaihtoehtoihin.

Palautteen antaminen raportista

Raportin teknisestä toteutuksesta on mahdollista antaa palautetta Valtiokonttorin analysointipalveluille. Palaute pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen analysointipalvelut@valtiokonttori.fi.

Raportin sisältöä koskevaa palautetta on mahdollista antaa valtiovarainministeriöön valtionhallinnon virastojen tulosohjauksen yleisestä kehittämisestä vastaavalle valtionhallinnon kehittämisosastolle. Palaute pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen tulosohjaus@gov.fi.