Virastojen talousarviotavoitteet -raportti: Hallinnonalojen, ministeriöiden sekä valtion virastojen ja laitosten talousarviotavoitteet

Virastojen talousarviotavoitteet – raportti on kooste valtion hallinnonaloille, ministeriöille, virastoille ja laitoksille valtion talousarviossa astetuista tuloksellisuuden tavoitteista. Raportin avulla on mahdollista tehdä tavoitteista koosteita sekä tarkastella, analysoida ja vertailla niitä eri näkökulmista.

Raportin tarkoituksena on tarjota yhteinen, helppokäyttöinen ja eri luokittelutekijöillä tarkasteltavissa oleva näkymä siihen, mitkä ovat talousarviossa valtion eri hallinnonaloille ja organisaatioille asetetut tuloksellisuuden tavoitteet sekä siihen, kuinka paljon tavoitteita on ja minkä luonteisia ne ovat. Raportin tietojen avulla ministeriöiden ja virastojen on mahdollista kehittää tavoitteiden asettamista sekä sisällön että tavoitteiden valinnan, painottamisen ja priorisoinnin näkökulmista. Valtionhallinnon ulkopuoliset toimijat voivat raportin avulla hakea helposti tietoa sekä kokonaisten hallinnonalojen että yksittäisten organisaatioiden tavoitteista.

Raportin lähtötiedot löytyvät kattavasti valtion eri vuosien talousarvioista ja ovat talousarvion pääluokittain, luvuittain ja momenteittain kokonaisuudessaan tutkittavissa osoitteessa https://budjetti.vm.fi/. Raportin tiedot päivitetään vuosittain aina sen jälkeen, kun seuraavan vuoden varsinainen talousarvioesitys on annettu eduskunnalle. Raportti on julkisesti saatavilla ja sitä voi hyödyntää vapaasti.

Raportti ei tämänhetkisessä versiossaan sisällä tietoja talousarvion euromääristä. Talousarvioiden euromäärät ovat tutkittavissa tutkibudjettia-palvelussa osoitteessa https://tutkibudjettia.fi/etusivu.

Valtion tuloksellisuustavoitteet-raportin sisältö

Tämän hetkisessä ensimmäisessä versiomuodossaan raportti sisältää valtion vuoden 2022 talousarvion mukaiset tiedot. Toteutusta kehitetään valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin yhteistyönä, ja raporttia tullaan myöhemmin päivittämään tiedoilla kaikista eduskunnalle 2020-luvulla toistaiseksi annetuista varsinaista talousarvioista sekä osassa tavoitteita myös tavoitteiden toteumista.

Raportin huhtikuussa 2023 julkaistun version etusivulla on mahdollista

  • selata tietoja tavoitteiden lukumääristä ja luonteesta rajaten aineistoa talousarvion pääluokittain, luvuittain ja momenteittain tai organisaatioittain
  • tutkia tavoitemuotoiluja ja tavoitteille asetettuja numeerisia tavoitearvoja rajaten aineistoa talousarvion pääluokittain ja/tai organisaatioittain.

Raportin vertailusivulla on mahdollista

  • saada sanapilven avulla pikakatsaus kunkin hallinnonalan tai organisaation tavoitteistossa useimmin toistuvista teemoista
  • vertailla kahden eri hallinnonalan tai organisaation tavoitteistoja keskenään.

Raportin tietojen lataaminen omaan käyttöön

Raportin tiedot voi ladata näkymästä omaan käyttöön. Ladataksesi tiedot, vie kursori haluamasi näkymän ylle, jolloin näkymän oikeaan yläkulmaan ilmestyy kolmea pistettä esittävä painike. Klikkaamalla painikkeesta esitetään vaihtoehto ’Vie tiedot’. Valitsemalla ’Vie tiedot’ järjestelmä ohjaa eri latausvaihtoehtoihin

Palautteen antaminen raportista

Raportin teknisestä toteutuksesta on mahdollista antaa palautetta Valtiokonttorin analysointipalveluille. Palaute pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen analysointipalvelut@valtiokonttori.fi.

Raportin sisältöä koskevaa palautetta on mahdollista antaa valtiovarainministeriöön valtionhallinnon virastojen tulosohjauksen yleisestä kehittämisestä vastaavalle valtionhallinnon kehittämisosastolle. Palaute pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen tulosohjaus@gov.fi.