Valtiontalouden kuukausikatsauksen analyysi

Julkaisemme tässä osiossa joitakin kertoja vuodessa valtiontalouden kuukausikatsauksen yhteydessä analyysin, jossa tuomme esille valtiontalouden merkittävimpiä muutoksia. 

Marraskuu 2022

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli marraskuun lopussa -2,9 miljardia, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -4,3 miljardia. Tuotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,2 miljardia (9 %), kun kulut kasvoivat 2,8 miljardia (5 %). Tuottojen kasvu selittyy verotuottojen kasvulla. Kuluista olivat erityisesti kasvaneet rahoituskulut (1,8 mrd., 516 %) ja toiminnan kulut (0,9 mrd., 8,7 %).

Talousarviokirjanpidon mukainen verokertymä oli marraskuun lopussa 46,9 miljardia (2021: 42,6 mrd.). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 4,3 mrd. (13 %).  Kasvua oli kaikissa merkittävimmissä veroissa. Yhteisöverotulot kasvoivat 1,4 miljardia (47 %), ansio- ja pääomaverotulot kasvoivat 1,2 miljardia (12 %) ja arvonlisäverotulot 1,1 miljardia (6 %) vuoden takaiseen verrattuna.

Lisätietoja verotulojen kertymisestä Verohallinnon sivuilta

Alla olevasta näkymästä voit tarkastella eri verojen kertymiä.  Valitsemalla vasemmalla olevasta kuviosta verolajin, näet oikealla olevissa kuviossa valitun verolajin kertymät eri vuosina.

Siirtotalouden kulut olivat marraskuun lopussa kasvaneet 0,1 miljardia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 42,6 miljardia. Marraskuussa maksettiin ensimmäiset suoritukset hyvinvointialuille, mutta tällä ei ollut vielä vaikutusta siirtotalouden kulujen suuruuteen. Paikallishallinnolle (pl. hyvinvointialuehallinto) maksetut siirtotalouden kulut kasvoivat 1,2 miljardia (10 %), kun taas sosiaaliturvarahastoille (-0,5 mrd., -3 %) ja elinkeinoelämälle (-0,9 mrd., -24 %) maksetut siirtotalouden kulut pienenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Valtionvelka oli marraskuun lopussa 141,6 miljardia euroa. Vuoden alusta velka on kasvanut 12,9 miljardia. Valtion likvidit varat ovat kasvaneet vuoden alusta 8 miljardia ollen marraskuun lopussa 14,9 miljardia.

Katso tilastoja valtionvelasta (valtionvelka.fi)

 

Marraskuun lopussa oli määrärahoja käytettävissä 88,7 miljardia, josta 77,8 miljardia on vuoden 2022 talousarvioissa myönnettyjä ja 10,9 miljardia aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä määrärahoja. Vuoden 2022 talousarvioissa myönnetyistä määrärahoista oli marraskuun lopussa käytetty 51 miljardia ja aikaisemmilta vuosilta siirtyneistä määrärahoista 5,6 miljardia. Jäljellä olevista määrärahoista 8,7 miljardia on kiinteitä tai arviomäärärahoja ja 1,7 miljardia siirrettyjä määrärahoja, joiden käyttö päättyy vuoden 2022 lopussa. Seuraavalle vuodelle siirtyviä määrärahoja oli jäljellä marraskuun lopussa 21,8 miljardia.