Valtiontalouden kuukausikatsauksen analyysi

Julkaisemme tässä osiossa joitakin kertoja vuodessa valtiontalouden kuukausikatsauksen yhteydessä analyysin, jossa tuomme esille valtiontalouden merkittävimpiä muutoksia. 

Huhtikuu 2024

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli huhtikuun lopussa -5,9 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -4,1 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,4 miljardia euroa (6 %) ja kulut kasvoivat 3,2 miljardia (12 %). Tuottojen kasvuun vaikutti eniten verojen ja veronluonteisten maksujen kasvu 1,1 miljardilla eurolla ja siirtotalouden tuottojen kasvu EU:n toimielimiltä ja muilta elimiltä 0,3 miljardilla eurolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kuluista kasvoivat eniten siirtotalouden kulut (3,2 mrd. €).

Talousarviokirjanpidon mukainen verokertymä oli huhtikuun lopussa 22,2 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 1,2 miljardia euroa (6 %).  Verotuloista kasvoivat eniten ansio- ja pääomatuloverot 1,4 miljardia euroa sekä korkotulojen lähdevero 0,2 miljardia euroa. Tupakkaveron tuotto pieneni 0,5 miljardia euroa.

Lisätietoja verotulojen kertymisestä Verohallinnon sivuilta

Alla olevasta näkymästä voit tarkastella eri verojen kertymiä.  Valitsemalla vasemmalla olevasta kuviosta verolajin, näet oikealla olevissa kuviossa valitun verolajin kertymät eri vuosina.

Talousarviokirjanpidon mukaiset osinko- ja osakkaiden myyntitulot olivat huhtikuun lopussa 0,6 miljardia euroa, kun vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana tulot olivat 0,5 miljardia euroa. Suurimmat tuotot olivat Fortum Oyj:n (0,3 mrd. €) ja Neste Oyj:n (0,2 mrd. €) osingot. Fortum Oyj:n ja Neste Oyj:n osingot maksetaan kahdessa erässä kuten maksettiin myös vuonna 2023. Molemmat yhtiöt maksavat osingon toisen erän lokakuussa.

Siirtotalouden kulut olivat huhtikuun lopussa 25,5 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 3,2 miljardia euroa. Eniten kasvoivat kulut hyvinvointialue hallinnolle (2,5 mrd. €), kotitalouksille (0,5 mrd. €) ja sosiaaliturvarahastoille (0,3 mrd. €).

Valtionvelka oli huhtikuun lopussa 163,6 miljardia euroa. Vuoden alusta velka on kasvanut 7,4 miljardia euroa. Valtiontalouden likvidit varat ovat kasvaneet vuoden alusta 2,2 miljardia euroa ollen huhtikuun lopussa 16,9 miljardia euroa.

Katso tilastoja valtionvelasta (valtionvelka.fi)

Huhtikuun lopussa määrärahoja oli käytettävissä 97,9 miljardia euroa, josta 88,1 miljardia euroa on vuoden 2024 talousarvioissa myönnettyjä ja 9,8 miljardia euroa aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä määrärahoja. Määrärahoista oli käytetty huhtikuun loppuun mennessä 31,9 miljardia euroa. Käyttämättä olevista määrärahoista seuraavalle vuodelle oli huhtikuun lopussa siirrettävissä 20,3 miljardia euroa.