Valtiontalouden kuukausikatsauksen analyysi

Julkaisemme tässä osiossa joitakin kertoja vuodessa valtiontalouden kuukausikatsauksen yhteydessä analyysin, jossa tuomme esille valtiontalouden merkittävimpiä muutoksia. 

Marraskuu 2023

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli marraskuun lopussa -7,6 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -2,9 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 10,5 miljardia euroa (20 %) ja kulut kasvoivat 15,2 miljardia (27 %). Tuottojen kasvu selittyy verotuottojen kasvulla. Kuluista kasvoivat siirtotalouden kulut (13,1 mrd. euroa), rahoituskulut (1,0 mrd. euroa) ja toiminnankulut (1,0 mrd. euroa).

Talousarviokirjanpidon mukainen verokertymä oli marraskuun lopussa 57,4 miljardia euroa (2022: 46,9 mrd. euroa). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 10,5 miljardia euroa (22 %).  Kasvu selittyy ansio- ja pääomaverotulojen kasvulla, jotka kasvoivat vuotta aikaisemmasta 10,6 miljardia euroa. Ansio- ja pääomatuloverojen kasvuun vaikuttavat veroperusteisiin tehdyt muutokset, joista merkittävin on hyvinvointialueiden valtion rahoituksen johdosta tehty muutos. Muutoksen on talousarviossa arvioitu kasvattavan valtion ansio- ja pääomaverotuottoja 12,4 miljardia euroa vuonna 2023. Kunnallisveroa on leikattu vastaavalla summalla.

Lisätietoja verotulojen kertymisestä Verohallinnon sivuilta

Alla olevasta näkymästä voit tarkastella eri verojen kertymiä.  Valitsemalla vasemmalla olevasta kuviosta verolajin, näet oikealla olevissa kuviossa valitun verolajin kertymät eri vuosina.

Talousarviokirjanpidon mukaiset osinko- ja osakkaiden myyntitulot olivat marraskuun lopussa 1,2 miljardia euroa, kun vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana tulot olivat 1,1 miljardia euroa. Merkittävimmät tulot ovat Neste Oyj:n (0,47 mrd. €) ja  Fortum Oyj:n (0,42 mrd €) maksamat osingot.

Siirtotalouden kulut olivat marraskuun lopussa kasvaneet 13,1 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 55,3 miljardia euroa. Kulujen kasvu johtuu vuoden alusta perustetuille hyvinvointialuille maksetuista siirtotalouden kuluista, jotka olivat 19,9 miljardia euroa.  Paikallishallinnolle (pl. hyvinvointialuehallinto) maksetut siirtotalouden kulut pienivät 7,5 miljardia euroa (-55 %). Sosiaaliturvarahastoille maksetut siirtotalouden kulut ovat kasvaneet 0,8 miljardia euroa.

Valtionvelka oli marraskuun lopussa 153,2 miljardia euroa. Vuoden alusta velka on kasvanut 11,6 miljardia euroa. Valtion likvidit varat ovat kasvaneet vuoden alusta 2,0 miljardia euroa ollen marraskuun lopussa 2,4 miljardia euroa.

Katso tilastoja valtionvelasta (valtionvelka.fi)

Marraskuun lopussa määrärahoja oli käytettävissä 103,4 miljardia euroa, josta 83,2 miljardia euroa on vuoden 2023 talousarvioissa myönnettyjä ja 20,1 miljardia euroa aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä määrärahoja. Käytettävissä olevista määrärahoista 74,0 miljardin euron käyttö päättyy vuoden lopussa. Siirtomäärärahoja, jotka voidaan siirtää seuraavalle vuodelle, on 29,4 miljardia euroa.

Marraskuun lopussa käytettävissä olevista määrärahoista oli käytetty 71,6 miljardia euroa (69 %).