Valtiontalouden kuukausikatsauksen analyysi

Julkaisemme tässä osiossa joitakin kertoja vuodessa valtiontalouden kuukausikatsauksen yhteydessä analyysin, jossa tuomme esille valtiontalouden merkittävimpiä muutoksia. 

Toukokuu 2022

Valtion toukokuun kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli -1 376 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna samaan aikaan oli -3 396 miljoonaa. Kulujäämän pieneminen johtui tulojen merkittävästä kasvusta (2 725 milj. €) menojen kasvuun (705 milj. €) verrattuna.  Eniten kasvoi verotulot.

Talousarviotalouden verojen ja veronluoteisten tulojen kertymä on kasvanut vuoden alusta 2 457 miljoonaa euroa. Kasvua oli ansio- ja pääomatulovero-, arvonlisävero-, yhteisövero- ja energiaverotuloissa yhteensä 2 759 miljoonaa euroa. Muiden verotulojen pienemiseen vaikutti eniten tupakkaveron väheneminen 304 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan.

Energiaverojen osalta kasvuun vaikutti vuonna 2021 tehty muutos valmisteverojen verotusmenettelyyn. Muutoksen seurauksena vuonna 2021 helmikuun kertymä on alle miljoona euroa, muodostuen myöhässä maksetuista veroista, kun taas vuonna 2022 veroja kertyi helmikuun aikana 434 miljoonaa euroa. Ennen vuotta 2021 valmisteverot ilmoitettiin ja maksettiin pääosin jo verokautta seuraavan kuukauden aikana. Vuodesta 2021 alkaen valmisteverot on maksettu pääosin verokautta toisen seuraavan kuukauden aikana.

Lisätietoja verotulojen kertymisestä Verohallinnon sivuilta

Alla olevasta näkymästä voit tarkastella eri verojen kertymiä.  Valitsemalla vasemmalla olevasta kuviosta verolajin, näet oikealla olevissa kuviossa valitun verolajin kertymät eri vuosina.

Osinkojen ja muun voitonjaon kertymässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kertymä on pienentynyt 51 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Siirtotalouden kulujen kumulatiivinen kertymä huhtikuun lopussa oli 21 436 miljoonaa euroa, kasvua oli 1 prosentti (138 miljoonaa euroa) verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Eniten on kasvanut siirtotalouden kulujen kertymä paikallishallinnolle 754 miljoonaa euroa. Vastaavasti siirtotalouden kulut sosiaaliturvarahastolle, elinkeinoelämälle sekä Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille pienenivät 743 miljoonaa euroa.

Siirtotalouden kuluihin paikallishallinnolle ei tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna huhtikuun tietoihin. Alkuvuoden siirtotalouden kuluihin paikallishallinnolle on vaikuttanut koronatilanne. Momentilta 33.60.38 ’Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin’ on käytetty toukokuun loppuun mennessä 355 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Lisäksi siirtotalouden kuluja paikallishallinnolle kasvatti myös momentti 28.89.30 ’Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus’. Määrärahaa on käytetty vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä 201 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koronatilanteen muuttuminen ja rajoitusten purkaminen vaikutti myös siirtotalouden kuluihin sosiaaliturvarahastoille ja elinkeinoelämälle, jotka pienenivät 584 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Siirtotalouden kuluja sosiaaliturvarahastoille pienensi 229 miljoonalla eurolla mm. momentin 33.20.52 ’Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta’ käyttö ja siirtotalouden kuluja elinkeinoelämälle pienensi 135 miljoonalla eurolla mm. momentin 32.40.43 ’Yritysten kustannustuki’ käytöt verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lisäksi siirtotalouden kuluja elinkeinoelämälle vähensi merkittävästi myös momentin 32.20.48 ’ Uusiutuvan energian tuotantotuki’ käyttö, mikä väheni 139 miljoonaa euroa.

Valtionvelka on toukokuun lopussa 132 030 miljoonaa euroa. Vuoden alusta velka on kasvanut 3 334 miljoonaa euroa. Valtion talousarviotalouden likvidit varat (lyhytaikaiset sijoitukset, pankkitilit ja käteiskassat) ovat kasvaneet 3 969 miljoonaa euroa, ollen toukokuun lopussa 9 659 miljoonaa.

Katso tilastoja valtionvelasta (valtionvelka.fi)

Talousarvion määrärahojen käyttö on kasvanut toukokuun loppuun 158 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Kuluvan vuoden määrärahoja on käytetty 28 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Vuoden alusta on sovittu kahdesta lisätalousarviosta, joista voimaan on tullut yksi. Lisätalousarvio I (EK10/2022 vp): 0,59 miljardia euroa.