Valtiontalouden kuukausikatsauksen analyysi

Julkaisemme tässä osiossa joitakin kertoja vuodessa valtiontalouden kuukausikatsauksen yhteydessä analyysin, jossa tuomme esille valtiontalouden merkittävimpiä muutoksia. 

Heinäkuu 2023

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli heinäkuun lopussa -6,5 miljardia euroa, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -1,4 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,7 miljardia euroa (19 %) ja kulut kasvoivat 11,8 miljardia (32 %). Tuottojen kasvu selittyy verotuottojen kasvulla. Kuluista kasvoivat siirtotalouden kulut (10,0 mrd. euroa), rahoituskulut (1,1 mrd. euroa) ja toiminnankulut (0,6 mrd. euroa).

Talousarviokirjanpidon mukainen verokertymä oli heinäkuun lopussa 37,9 miljardia euroa (2022: 31,0 mrd. euroa). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 6,9 miljardia euroa (22 %).  Kasvu selittyy pääosin ansio- ja pääomaverotulojen kasvulla, jotka kasvoivat vuotta aikaisemmasta 6,5 miljardia euroa. Ansio- ja pääomatuloverojen kasvuun vaikuttavat veroperusteisiin tehdyt muutokset, joista merkittävin on hyvinvointialueiden valtion rahoituksen johdosta tehty muutos. Muutoksen on talousarviossa arvioitu kasvattavan valtion ansio- ja pääomaverotuottoja 12,4 miljardia euroa vuonna 2023. Kunnallisveroa on leikattu vastaavalla summalla.

Lisätietoja verotulojen kertymisestä Verohallinnon sivuilta

Alla olevasta näkymästä voit tarkastella eri verojen kertymiä.  Valitsemalla vasemmalla olevasta kuviosta verolajin, näet oikealla olevissa kuviossa valitun verolajin kertymät eri vuosina.

 

Siirtotalouden kulut olivat heinäkuun lopussa kasvaneet 10,0 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 38,3 miljardia euroa. Kulujen kasvu johtuu vuoden alusta perustetuille hyvinvointialuille maksetuista siirtotalouden kuluista, jotka olivat 13,8 miljardia euroa.  Paikallishallinnolle (pl. hyvinvointialuehallinto) maksetut siirtotalouden kulut pienivät 4,8 miljardia euroa (-53 %). Sosiaaliturvarahastoille maksetut siirtotalouden kulut kasvoivat 0,6 miljardia euroa.

Valtionvelka oli heinäkuun lopussa 151,2 miljardia euroa. Vuoden alusta velka on kasvanut 9,6 miljardia euroa. Valtion likvidit varat ovat kasvaneet vuoden alusta 2,3 miljardia euroa ollen huhtikuun lopussa 13,4 miljardia euroa.

Katso tilastoja valtionvelasta (valtionvelka.fi)

 

Vuonna 2023 määrärahoja on käytettävissä 103,6 miljardia euroa, josta 83,5 miljardia euroa on vuoden 2023 talousarvioissa myönnettyjä ja 20,1 miljardia euroa aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä määrärahoja. Käytettävissä olevista määrärahoista 75,5 miljardin euron käyttö päättyy vuoden lopussa. Siirtomäärärahoja, jotka voidaan siirtää seuraavalle vuodelle, on 28,1 miljardia euroa.

Heinäkuun lopussa käytettävissä olevista määrärahoista oli käytetty 48,9 miljardia euroa (47 %).