Tietoa Tutkihallintoa.fi-sivustosta

Tutkihallintoa.fi-sivustolla palvellaan valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä. Tämä sivusto on luonteeltaan informatiivinen. Palautetta sivustosta voit antaa sivuston alareunasta löytyvän palautelomakkeen kautta tai suoraan osoitteeseen raportointipalvelut@valtiokonttori.fi.

Sivuston sisältö

Tutkihallintoa.fi-palvelun eri osioihin kootaan kuntia, kuntayhtymiä, Suomen alueita sekä valtiota koskevaa tietoa.

Kunnat-osio

 • Kuntien tilanneseuranta (mm. väestörakenne, sosiaali- ja terveyspalvelut, valtionosuudet)
 • Kuntien ja kuntayhtymien talous (talousarviot- ja suunnitelmat, talouden toteumatietoja vaiheittain huhtikuusta 2021 lähtien)
 • Avoin rajapinta Kuntatalouden tietopalvelun tietoihin
 • Kuntatalouden ABC

Alueet-osio

 • Väestö
 • Aluetalous
 • Työllisyys
 • Terveys ja hyvinvointi
 • Osaaminen ja uudistuminen
 • Elinympäristö

Valtio-osio

 • Talous
 • Henkilöstö
 • Toimitilat
 • Tuloksellisuus
 • Avoimet rajapinnat (talous- ja henkilöstötiedot)
 • Valtion yhteisten tietoaluiden kuvaukset (esim. talous, henkilöstö, ICT)
 • Valtionhallinnon ABC

Suositeltavat selaimet

Tutkihallintoa.fi-sivusto on käytettävissä kaikilla uusimmilla selaimilla, kuten Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera ja Safari. Suosittelemme käyttämään selainten uusimpia versioita niin mobiili- kuin työasemalaitteilla. Internet Explorer (IE) ei enää tue uusia verkkostandardeja, joten mahdollisuuksien mukaan suosittelemme käyttämään muita selaimia, jotta sivustomme käyttö olisi tietoturvallista ja tarjoaisi parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.

Sivuston tietosuoja

Valtiokonttorin tavoitteena on kaikessa toiminnassaan henkilötietoja käsitellessään varmistaa, että rekisteröityjen oikeudet toteutuvat ja henkilötietoja käsitellään lainsäädännön ja Valtiokonttorin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

SIVUSTON TIETOSUOJASELOSTE >

Sivuston saavutettavuus

Tämän sivuston saavutettavuus on arvioitu itsearviointina. Saavutettavuusseloste on laadittu 27.1.2020. Teemme myös jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Kevään 2021 aikana sivustolle tehdään ulkopuolisen toimijan tekemä saavutettavuusauditointi.

SIVUSTON SAAVUTETTAVUUSSELOSTE >

Tilastoja sivustosta

Käyttäjien määrä kertoo uniikkien käyttäjien määrän sivustolla. Uusien käyttäjien määrä kertoo kuinka moni käyttäjä on vieraillut sivustolla ensimmäistä kertaa kyseisellä ajanjaksolla. Vierailuiden määrä kertoo montako kertaa käyttäjät ovat yhteensä vierailleet sivustolla. Yksi käyttäjä voi vierailla sivustolla useamman kerran. Sivun näyttökertojen määrä kertoo montako kertaa kyseistä sivua on katsottu.

Kävijätilastoja viimeisten 90 päivän ajalta

TOP15 katselluimmat sivut viimeisten 90 päivän ajalta

Palaute

Voit antaa meille palautetta sivuston palautelomakkeen kautta. Löydät palautelomakkeen jokaisen sivun alalaidasta. Ethän kirjoita viestiin mitään henkilökohtaisia tietojasi, kuten nimeäsi, osoitettasi tai henkilötunnustasi.

Oikeudet

Tutkihallintoa.fi -palvelussa olevan aineiston oikeudet kuuluvat Valtiokonttorille, ellei toisin mainita. Sivuston sisältöön voi linkittää vapaasti, kun linkki avaa koko sivuston. Sivustolla oleva materiaali on vapaata julkaistavaksi. Lähde on hyvä mainita julkaisun yhteydessä.

Tutkihallintoa.fi-sivuilta on linkkejä myös muihin sivustoihin. Valtiokonttori ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Vastuukysymykset

Sivuston tavoitteena on tarjota luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa julkishallinnon toiminnasta. Sivuston tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Sivustolla julkaistavat raportit on koostettu käyttäen useiden eri organisaatioiden tuottamia tietoja ja avoimia tietolähteitä. Tietojen alkuperäiset tuottajat vastaavat siitä, että tiedot ovat ajantasaisia heidän omissa lähdejärjestelmissään.

Valtiokonttori ei vastaa tarjoamansa sivuston (esim. virheellisten tietojen) tai sivuston teknisten ongelmatilanteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.