Talousarviotalouden tasapaino

Talousarviotalouden tasapainoraportti jakautuu kolmeen taulukkoon, joista ensimmäisessä on tulot yhteensä ilman nettolainanottoa, toisessa menot yhteensä ilman valtionvelan vähentämistä ja kolmannessa yli-/alijäämää eli näiden erotusta. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Ensimmäisessä sarakkeessa esitetään talousarviovuonna budjetoitu euromäärä, joka koostuu vuoden alun talousarviosta ja raportoitavaan kuukauteen mahdollisesti sisältyvistä lisätalousarvioista. Toisessa ja kolmannessa sarakkeessa on raportoidun kuukauden kertymä vuoden alusta verrattuna edellisen vuoden kertymään vuoden alusta. Seuraavissa sarakkeissa esitetään 12 kuukauden liukuma eli kertymä vuotta aiempaan vastaavaan raportoituun ajankohtaan sekä näiden vuosien erotus euroina ja prosentteina.

Talousarviotalouden tasapaino -raportin mukainen vuoden 2022 alijäämä on 16,0 miljardin euroa. Raportti sisältää kuluina 17,0 miljardia euroa siirtomäärärahojen siirtoja seuraavina vuosina käytettäviksi. Raportti ei sisällä aikaisemmilta vuosilta siirtyneiden määrärahojen käyttöä (7,1 mrd. euroa).

Valtion tilinpäätöksen talousarvion toteumalaskelman mukainen alijäämä on 4,7 miljardia euroa. Talousarvion toteumalaskelma sisältää tulona 11,3 miljardin euron nettolainanoton, joka ei sisälly tuloihin talousarvion tasapaino -raportilla.

 

Talousarviotalouden tulot ja menot -kuviossa esitetään tulojen ja menojen 12 kuukauden liukumat viideltä vuodelta (mrd. euroa).  Voit tarkastella tietoja euron tarkkuudella liikuttamalla osoitinta kuvion päällä.

Talousarviotalouden yli-/alijäämä kuviossa esitetään 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi viideltä vuodelta (mrd. euroa). Voit tarkastella tietoja euron tarkkuudella liikuttamalla osoitinta kuvion päällä.