Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut -taulukko kokoaa yhteen tärkeimmät sellaiset tunnusluvut, joita ei taksonomiassa raportoida. Tiedot on laskettu kuntien raportoimista KKNR 20xxC12- ja KKTR20xx-tiedoista.