Kuntien käyttötalous tehtävittäin

Raportille on koottu kuntien käyttötalouden menot tehtävittäin. Raportilla voit tarkastella käyttötalouden menoja yksittäisen kunnan osalta tai voit valikoita käyttämällä rajata raportille haluamasi kunnat maakunnan, kokoluokan tai väestönmuutosluokkien mukaisesti. Voit tehdä samanaikaisesti useita valintoja, jolloin raportti päivittyy kaikkien valittujen ehtojen mukaisesti.

Huom! Raportin valinnoissa on olennaista huomata tehtävän ja ikäluokkavalikon välinen loogisuus. Jos esimerkiksi haluat tarkastella esiopetuksen kustannuksia per esiopetusikäinen, tulee samalla valita ikäluokkavalikosta esiopetusikäiset. Toimintakulut yhteensä tehtävittäin € per asukas -graafi käyttää laskennassaan aina valitun ikäluokan asukasmäärää.

Huom! Raportilta on oletusarvoisesti jätetty Ahvenanmaa valitsematta. Valikosta sen saa valittua mukaan.