HYTE-raportti (Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannukset)

Mikä oli kirjastopalveluiden kustannus Hämeenlinnassa asukasta kohden, ja miten se vertautuu muiden kuntien vastaavaan kustannukseen? Mikä kunta käyttää eniten euroja asukasta kohden liikunta- ja ulkoilupalveluihin? HYTE-raportti tarkastelee kuntien talousraportoinnista eriteltyjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (HYTE) liittyvien palveluiden ja tilien yhdistelmiä, niistä aiheutuneita kustannuksia ja niistä saatuja tuottoja. Raportin tavoitteena on kuvata HYTE-kustannuksia vertailukelpoisesti, ja muodostaa kuntien talousraportointitietojen pohjalta julkinen raporttinäkymä HYTE-kustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamaan raporttiin on valittu 30 palveluluokkaa, joista kustakin on valikoitu tietyt tilit. Tarkemman määrittelyn valituista palveluluokista ja tileistä löydät raportin info-välilehdeltä.

Raportin tietolähteenä on tällä hetkellä vuoden 2021 ja 2022 Kuntien ja Kuntayhtymien Tilinpäätöstiedot Palveluluokittain -aineistoa (KKTPP). Raporttiin on mahdollista rajata tarkasteluun myös hyvinvointialueet.

Raportin eri välilehdillä on seuraavat toiminnallisuudet:

 • Palveluluokittainen tarkastelu
 • Tili/kululuokittainen tarkastelu
 • HYTE-palveluiden kustannusten osuus kaikkien palveluiden kustannuksista
 • Kustannusjakaumat palveluluokittain poikkeavien havaintojen helppoa havaitsemista varten
 • Kahden hyvinvointialueen/kunnan vertailu

Raportilla voi tarkastella kustannuksia myös valitsemalla tarpeen mukaan asukaskohtaiset kustannukset tai absoluuttiset kustannukset.

Raportin kohdeyleisöä ovat:

 • Julkinen yleisö
 • Johtavat viranhaltijat
 • HYTE-koordinaattorit
 • HYTE-työstä kunnissa ja hyvinvointialueillaan vastaavat.

Raportin käyttökohteita kunnissa ja hyvinvointialueilla ovat esimerkiksi:

 • Talousarvion suunnittelu
 • Hyvinvointikertomustyö
 • Päätöksenteon tukeminen ja johtoryhmätyö

Avaa raportti koko ruudun näkymään