Käyttöehdot

Tietojen oikeellisuus ja vastuun rajoitus

Tutkihallintoa.fi-verkkopalvelun tiedot perustuvat luotettaviin lähteisiin. Sivustoa päivittää Valtiokonttori. Osaa materiaalista päivitetään säännöllisesti. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Valtiokonttori ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Valtiokonttori varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja poistaa verkkopalvelussa olevaa aineistoa joko osittain tai kokonaan.

Tietokanta

Valtiokonttori tuottaa aineistot tietokantaan ja omistaa aineiston tekijänoikeudet ja tietokantasuojan.

Aineistoa käytettäessä on nimettävä alkuperäislähde ja aineistoversion ajankohta, esimerkiksi © Valtiokonttori, [tilaston/palvelun nimi], [vuosiluku, päiväys].

Tietokannan aineistoja saa vapaasti kopioida ja levittää, muokata ja hyödyntää kaupallisesti, yhdistellä muihin tuotteisiin ja käyttää osana sovellusta tai palvelua edellyttäen, että lähde on mainittu yllä olevan mukaisesti.

Valtiokonttori ei vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Valtiokonttori varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja poistaa tietokannassa olevaa aineistoa joko osittain tai kokonaan.