Valtionavustukset – Tutkiavustuksia.fi

Tervetuloa Tutkiavustuksia.fi-palvelun ensimmäiseen versioon. Palvelussa julkaistaan tietoja haetuista ja myönnetyistä valtionavustuksista.

Valtionapuviranomaisia  on 1.10.2023 alkaen koskenut tietojen toimittamisvelvoite. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että he ovat lokakuusta 2023 lähtien toimittaneet Valtiokonttorin järjestelmään vähimmäistiedot avautuvista valtionavustushauistaan, avustushakemuksista ja -päätöksistä. Tiedot kertyvät palveluun vähitellen, sillä valtionapuviranomaisilla on velvollisuus toimittaa tiedot palveluun 3 kuukauden sisällä päätösten tekemisestä. Tiedot avustuksina myönnetyistä valtiontuista päivittyvät palveluun myöhemmin.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta. Reilu 90 valtionapuviranomaista myöntää avustuksia vuosittain arviolta yhteensä noin 4 miljardia euroa.