Talousarviotalouden nettokertymät

Alla olevilla raporteilla voit tarkastella valtion talousarviotalouden nettokertymiä haluamillasi hakutekijöillä.

Valtion nettokertymien taulukkomuotoiselle raportille voit valita haluamansa vuoden tai vuodet ja tarkastella valitun hallinnonalan tai kirjanpitoyksikön toteumia momenteittain, kirjanpitoyksiköittäin ja liikekirjanpidon tiliryhmittäin, tililajeittain tai jopa liikekirjanpidon tilitasolla. Kuukausinäkymä-painikkeesta saa toteumat kuukausittain. Raportin kahdella eri välilehdellä on samat tiedot, mutta eri tarkastelunäkökulmasta. Ensimmäisellä välilehdellä toteumat järjestyvät ensisijaisesti talousarviokirjanpidon mukaan, toisella välilehdellä toteumat järjestyvät ensisijaisesti kirjanpitoyksikön mukaan.

Oheinen visualisoidumpi raportti valtion nettokertymistä on hyvin monipuolinen ja vaatii ymmärrystä valtionhallinnosta ja valtiontalouden rakenteista. Raportilla on tarkasteltavissa kaikki valtion budjettitalouden tulot ja menot vuodesta 2010 alkaen. Oletusarvona raportilla on toimintamenomomentit vuodesta 2014 alkaen. Oikean yläkulman suppilo-kuvakkeesta saa näkyville suodattimia, joista voi valita näkyykö raportilla sen sijaan kaikki määrärahat vai pelkät muut määrärahat tai vaihtoehtoisesti vain tuloarviot. Näkymälle voi suodattaa myös vain haluamansa momentit tai talousarviotilit. (Huom! Talousarviotilivalikossa kunkin vuoden siirtynyt siirtomääräraha on omana kohtanaan toisin kuin momenttivalikossa). Näkymää voi suodattaa myös tililuokan, tililajin ja/tai LKP-tilin (eli liikekirjanpidontilin) mukaan.

Yläreunan valikoista käyttäjä voi valita haluamansa hallinnonalan, kirjanpitoyksikön ja/tai tiliryhmän.

Avaa koko ruudun näkymään