Valtiontalous

Valtiontaloutta kuvaavia raportteja ovat valtiontalouden rahavirtalaskelma, valtiontalouden tasapainolaskelma sekä valtionvelka ja likvidit varat. Valtiontaloudella tarkoitetaan näissä talousarviotalouden ja talousarvion ulkopuolisen rahastotalouden muodostamaa taloudellista kokonaisuutta.

Valtiontalouden raportit ja kuviot esitetään vuoden 2020 muuttuneen  eliminointimenettelyn mukaisesti. Laskelmat on muodostettu valtion virastojen ja laitosten eliminoidusta laskelmasta, talousarviotalouden ulkopuolisten rahastojen eliminoidusta laskelmasta sekä näiden välisistä eliminoinneista yhteensä. Eliminointi kattaa tuottojen ja kulujen sekä keskinäisten saamisten ja velkojen vaikutukset.

Alla olevassa tiedostossa on Valtiokonttorin kuukausittain tuottama raportti tilastointia varten.

VALTIONTALOUDEN RAHAVIRTALASKELMAN AIKASARJAT (XLS) >

Valtiontalouden Power BI -raportit ja kuviot löytyvät alla olevien linkkien takaa.