Valtionvelka ja likvidit varat

Valtionvelka ja muut rahoituserät

Raportti jakautuu kahteen taulukkoon, joista ensimmäisessä ovat valtionvelka ja muut rahoituserät. Taulukon sarakkeissa ovat raportoidun kuukauden kertymä vuoden alusta ja edellisen vuoden lopun kertymä sekä näiden muutos euroina ja prosentteina. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Toisessa taulukossa on kuvio, jossa esitetään velan kuukausisaldo (mrd. euroa) suhteessa lineaariseen trendiin. Voit tarkastella tietoja euron tarkkuudella liikuttamalla osoitinta kuvion päällä.

 

Valtiontalouden likvidit varat

Raportti jakautuu kahteen taulukkoon, joista ensimmäisessä esitetään valtiontalouden likvidit varat. Taulukon sarakkeissa ovat raportoidun kuukauden kertymä vuoden alusta edellisen vuoden lopun kertymä sekä näiden muutos euroina ja prosentteina. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Toisessa taulukossa on kuvio, jossa esitetään likvidien varojen kuukausisaldo (mrd. euroa) suhteessa lineaariseen trendiin. Voit tarkastella tietoja euron tarkkuudella liikuttamalla osoitinta kuvion päällä.