Valtion tase

Valtion tase, vastaavaa

Raportti koostuu neljästä taulukosta (tiliryhmittäin ja tileittäin): Kansallisomaisuus, Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset, Vaihto- ja rahoitusomaisuus sekä Vastaavaa yhteensä. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Sarakkeissa esitetään raportoidun kuukauden kertymät vuoden alusta ja edellisen koko vuoden kertymät sekä näiden muutos euroina ja prosentteina.

Valtion tase, vastattavaa

Raportti koostuu kolmesta taulukosta (tiliryhmittäin ja tileittäin): Oma pääoma, Vieras pääoma sekä Vastattavaa yhteensä. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Sarakkeissa esitetään raportoidun kuukauden kertymät vuoden alusta ja edellisen koko vuoden kertymät sekä näiden muutos euroina ja prosentteina.