Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toteutuneet kustannukset

Tervetuloa tutustumaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) kustannusraporttiin. Olemme koonneet käyttöösi näkymiä, joiden avulla voit tarkastella kustannuksia kokonaisuutena, toimenpiteittäin ja virastoittain.

Tiedot toteutuneista kustannuksista Suomessa on saatavilla vuodesta 2021. Tietolähteenä on poiminta valtion talous- ja henkilöstöasioiden tietojärjestelmästä Kiekusta. Kustannusraporttien tiedot päivittyvät kuukausittain, mutta tietojen syöttämisessä Kieku-tietojärjestelmään on virastokohtaisia eroja. Joidenkin virastojen tiedot päivittyvät vuosineljänneksittäin tai puolivuosittain. Tilinpäätösaikatauluista johtuen alkuvuoden (tammi-maaliskuu) toteutuneet kustannukset päivittyvät raportille viiveellä.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on kansallinen suunnitelma siitä, miten Suomi hyödyntää EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) saatavan rahoituksen. EU:n tukivälineen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja valmiimpia vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin.

Näin käytät raporttia

Raportissa on kolme välilehteä. Ensimmäisellä välilehdellä voit tarkastella Suomen toimenpiteiden toteutuneita kustannuksia kokonaisuutena. Alasvetovalikoista voit valita vuoden ja toimenpiteen, joita haluat tarkastella. Oletusarvoisesti raportilla ovat yhteenlasketut toteutuneet kustannukset vuodesta 2021 alkaen sekä kaikki toimenpiteet yhteensä. Raportin yläosassa on tieto, milloin tiedot on viimeksi päivitetty. Kuluvalta vuodelta tiedot ovat päivityskuukautta edeltävään kuukauteen saakka. Edellisvuosien tiedot ovat aina koko kyseinen vuosi yhteensä. Toinen välilehti sisältää tiedot toimenpiteittäin ja virastoittain. Kolmannella välilehdellä voi tarkastella valitsemansa viraston kokonaiskustannuksia toimenpiteittäin. Toisella ja kolmannella välilehdellä voit tarkastella myös valitun vuoden kertymiä kuukausittain painamalla painamalla Näytä kuukausitasolla -painiketta. Toimenpiteen kustannusten jakautumisen kuluryhmittäin (käyttöomaisuusinvestoinnit, henkilöstökulut, ostetut palvelut, muut kulut) saa näkyviin kolmannen välilehden raportilla painamalla taulukossa +-merkkiä, kun valittuna on kuukausitason tiedot.