Valtionavustukset kotimaisille yleishyödyllisille yhteisöille

Tällä sivulla esitetään tietoja kotimaisille yleishyödyllisille yhteisöille maksetuista valtionavustuksista. Tiedot perustuvat valtion keskuskirjanpidon tietoihin. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Kirjanpidon tiedot esitetään sellaisinaan, kirjausten oikeellisuutta ei ole tarkastettu. Kokonaisuuteen saattaa sisältyä myös muita valtion menoja kuin valtionavustuksia. Raporttiin ei sisälly tietoja valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen myöntämistä valtionavustuksista.

Raportin taustaa

Valtioneuvosto asetti 19.10.2023 parlamentaarisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää yleishyödyllisten yhteisöjen rahoitusta ja toimintaa. Neuvottelukunnan yhtenä tehtävänä on seurata yleishyödyllisille yhteisöille myönnettäviin valtionavustuksiin osoitettavien määrärahojen kokonaisuutta ja sen kehitystä.

Alla oleva raportti on laadittu neuvottelukunnan toimeksiannosta. Sen avulla neuvottelukunta voi seurata avustuskokonaisuuden kehittymistä aiempaa systemaattisemmin. Raportin tietoja hyödynnetään myös yleisemmin valtionavustusten kehittämisessä. Myös laajempi yleisö voi seurata entistä paremmin yleishyödyllisille yhteisöille kohdennettavia valtionavustuksia.

Raportilla käytetyt rajaukset

Kotimaisille yleishyödyllisille yhteisöille maksetut avustukset:

nettokertymät seuraavilla valtion liikekirjanpidon tileillä:

82510000 Valtionavustukset käyttötalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
82580000 Valtionavustukset pääomatalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Muut valtionavustukset:

nettokertymät seuraavilla valtion liikekirjanpidon tileillä:

82010000 Valtionavustukset käyttötalous, paikallishallinto, pl. hyvinvointialuehallinto
82040000 Valtionavustukset pääomatalous, paikallishallinto, pl. hyvinvointialuehallinto
82110000 Valtionavustukset käyttötalous, hyvinvointialuehallinto
82111000 Valtionavustukset käyttötalous, Helsingin sote- ja pelastustoimi
82140000 Valtionavustukset pääomatalous, hyvinvointialuehallinto
82141000 Valtionavustukset pääomatalous, Helsingin sote- ja pelastustoimi
82210000 Valtionavustukset käyttötalous, sosiaaliturvarahastot
82240000 Valtionavustukset pääomatalous, sosiaaliturvarahastot
82310000 Valtionavustukset käyttötalous, yritykset
82340000 Valtionavustukset pääomatalous, yritykset
82410000 Valtionavustukset käyttötalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset
82440000 Valtionavustukset pääomatalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset
82620000 Valtionavustukset käyttötalous, kotitaloudet
82650000 Valtionavustukset pääomatalous, kotitaloudet
82930000 Valtionavustukset käyttötalous, yliopistot
82960000 Valtionavustukset pääomatalouteen, yliopistot
82981000 Valtionavustukset käyttötalouteen, muut valtionhallinnon yksiköt
82991000 Valtionavustukset pääomatalouteen, muut valtionhallinnon yksiköt

Rahapelimomentit valtion talousarviossa vuoden 2023 loppuun asti:

29.40.53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen
29.80.52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen
29.90.50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen
29.91.50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen
30.10.54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen
33.90.50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätietoa

Lisää tietoa valtionavustuksista on saatavissa Haeavustuksia.fi– ja Tutkiavustuksia.fi-palveluista sekä valtiovarainministeriön sivuilta.

Lähetä palautetta ja kehittämisideoita osoitteeseen:
analysointipalvelut@valtiokonttori.fi.